Program 2017

Dátum
Typ akcie
Názov
Vstupné
21. január 2017pozorovaniePozorovanie orliakov morských na Dunajidobrovoľné
5. február 2017pozorovaniePozorovanie husí na Dunajizadarmo
11. február 2017pozorovaniePozorovanie orliaka morskéhozadarmo
13. - 19. február 2017vychádzkaTýždeň plný sov3,50 €
1,50 € *
27. február - 2. marec 2017vychádzkaSovy v Bratislave3,50 €
1,50 € *
6. marec 2017vychádzkaSovy v Trnave3,50 €
1,50 € *
18. marec 2017vychádzkaŠúr, prales hneď pri Bratislave5 €
2 € *
22. marec 2017vychádzkaSovy v Nitre3,50 €
1,50 € *
24. marec 2017vychádzkaSovy v Banskej Bystrici3,50 €
1,50 € *
24. marec 2017vychádzkaSovy v Košiciach3,50 €
1,50 € *
1. apríl 2017vychádzkaMedzinárodný deň vtáctva5 €
2 € *
2. apríl 2017cyklovýletZa dravcami na Devínske jazero5 €
2 € *
8. - 9. apríl 2017kurzKurz poznávania vtáčích hlasov na Železnej studničkedobrovoľné
23. apríl 2017kurzKurz poznávania vtáčieho spevu v lesezadarmo
6. máj 2017vychádzkaBiskupické luhy a Ostrov Kopáč5 €
2 € *
20. máj 2017splavSplav Mošonského Dunaja35 €
27. máj 2017kurzKurz poznávania vtáčích hlasov na Železnej studničkedobrovoľné
2. - 4. jún 2017kurzKurz poznávania vtáčích hlasov v Tatráchdobrovoľné
3. jún 2017vychádzkaBotanický skvost pri Stupave5 €
2 € *
3. jún 2017pozorovaniePozorovanie medveďovdobrovoľné
10. jún 2017piknikKreatívny piknik na brehu Dunajadobrovoľné
18. jún, 2017výletVýlet na Schneeberg32 €
24. jún, 2017vychádzkaKomentovaná vychádzka za spevom vtákovzadarmo
30. jún, 2017pozorovaniePozorovanie medveďovdobrovoľné
30. jún - 2. júl, 2017kurzKurz poznávania vtáčích hlasov v Tatráchdobrovoľné
9. - 10. september 2017zájazdNoc ručiacich jeleňov49 €
45 € *
14. - 17. september 2017zájazdBavorský les225 €
24. september 2017cyklovýletDunajské ostrovy5 €
2 € *
6. - 8. október 2017zájazdZa žeriavmi popolavými na Hortobágy142 + 35 €
25. november 2017výletFestival divých husí Tata35 €
(* – zľavnená cena)