Druhy

Vtáky

Celkovo bolo do roku 2012 na Slovensku zaznamenaných 351 druhov vtákov. Z toho, so zjavne prirodzeným výskytom, bolo 344 druhov zaznamenaných po roku 1950. Dva druhy boli zaznamenané do roku 1949 [sup tmavohnedý (Aegypius monachus), labkáň stepný (Syrrhaptes paradoxus)]. V zozname je zahrnutých aj 5 druhov, ktoré boli na našom území pozorované iba pred rokom 1908. Tri druhy boli introdukované, prípadne naturalizované: bažant obyčajný (Phasianus colchicus), holub divý (Columba livia), bernikla veľká (Branta canadensis).

Zatiaľ tu bolo zaznamenaných 225 hniezdiacich druhov vtákov a 126 nehniezdiacich. 13 druhov bolo považovaných za úniky zo zajatia, alebo za introdukované druhy (nie sú zahrnuté v oficiálnom zozname).

Tu nájdete zoznam druhov vtákov Slovenska v .pdf formáte.

 

Plazy

Na Slovensku sa vyskytuje 12 druhov plazov: 1 korytnačka, 4 jašterice, 1 krátkonôžka, 1 slepúch a 5 hadov. V poslednom období v prírode prežíva aj nepôvodný druh korytnačky písmenkovej Trachemis scripta.

Tu nájdete zoznam druhov plazov Slovenska v .pdf formáte.

 

Obojživelníky

Na Slovensku sa vyskytuje 17 druhov obojživelníkov a 1 kleptón (medzidruhový kríženec skokana rapotavého a skokana krátkonohého): 1 salamandra, 5 mlokov, zo žiab 2 kunky, 1 hrabavka, 2 ropuchy, 1 rosnička, 5 skokanov a 1 kleptón (skokan zelený).

Tu nájdete zoznam druhov obojživelníkov Slovenska v .pdf formáte.

 

Mihule a ryby

Na Slovensku sa zistil výskyt 63 pôvodných druhov mihúľ a rýb, z ktorých sa v súčasnoti vyskytuje 58. Z nášho územia vymizli viaceré pozoruhodné druhy, akým bol napríklad náš najväčší druh ryby vôbec – vyza veľká (Huso huso) či losos atlantický (Salmo salar).

Tu nájdete zoznam druhov mihúľ a rýb Slovenska v .pdf formáte.

 

Literatúra:

Baruš V., Oliva O. a kol., 1995: Fauna ČR a SR: Mihulovci Petromyzontes a ryby Osteichthyes. Nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha. 2. vydanie

Froese R. & Pauly D. (eds.), 2011: FishBase. World Wide Web electronic publication, www.fishbase.org

Hensel K., Mužík V., 2001: Červený (ekosozologický) zoznam mihúľ (Petromyzontes) a rýb (Osteichthyes) Slovenska – In: Baláž D., Marhlod K. & Urban P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 143 – 145.