Poistenie CK

CK watching.sk má uzatvorené poistenie proti úpadku v Union poisťovňa, a.s..

Certifikát o poistení CK watching.sk je k nahliadnutiu tu.

CK watching.sk zároveň odporúča v prípade záujmu svojim klientom uzatvoriť cestovné poistenie v poisťovni Union. Informácie o cestovnom poistení sú dostupné na stránke https://www.union.sk/kratkodobe-cestovne-poistenie.