Vychádzky 2020

Na rok 2020 sme pre Vás pripravili niekoľko pravidelných vychádzok a pozorovaní a 2 cyklovýlety za poznávaním prírody v okolí Bratislavy. Na tieto akcie je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom. Vzhľadom na nerentabilnosť akcií za dobrovoľné vstupné sme stanovili pevnú cenu aj na vychádzky a cyklovýlety. Objednať na tieto akcie si nás môžete aj individuálne.

VYCHÁDZKY

2. február
február/marec
14. marec
4. – 5. apríl
23. – 24. máj
CYKLOVÝLETY
13. jún
5. sept.
Do bocianej obce Marchegg
Jesenná migrácia vtákov v nive rieky Moravy