foto: krivonos smrekový

Krivonosy smrekové (Loxia curvirostra) patria medzi tie spevavce, ktoré začínajú hniezdiť už veľmi skoro. Čas hniezdenia si vedie prispôsobiť k dobe najväčšieho dostatku semienok v šiškách smreku. Autorom fotografie je milovník prírody a náš priateľ Michal Richter.

Common Crossbill (Loxia curvirostra) krivonos smrekový - Michal Richter

← predchádzajúca fotografia

objavte viac fotografií