Botanický skvost pri Stupave

sobota, 3. jún 2017

vychádzka za poznávaním prírody

Na východ od stupavskej časti Mást sa nachádza unikátna lokalita so zachovanými porastmi travinno-bylinnej vegetácie – Vrchná hora. Na opustených viniciach sa tu sformovali jedinečné stepné spoločenstvá. Odborníci kopec nazvali „sestrou“ Devínskej Kobyly. Rastie tu mnoho vzácnych a ohrozených rastlín. Lokalita bola zaradená medzi Významné botanické územia (IPA) v rámci projektu Významné botanické územia v strednej a východnej Európe.

Miesto a čas stretnutia: 9:15, zastávka Stupava, ZŠ; mapa

Môžete sa sem dostať autobusom prímestskej dopravy, ktorý odchádza z Autobusovej stanice Mlynské nivy o 8:30 (nástupište 63) alebo vlastným autom, ktoré sa dá v blízkosti zastávky odparkovať.

Dĺžka trvania: 4 – 5 hodín (9:15 – 14:00)

Trasa: stredne ťažká, prevýšenie do 120 m, trasa dlhá približne 5 km, väčšina trasy povedie po nespevnenej ceste, návrat na miesto stretnutia

Minimálny počet účastníkov: 10

Maximálny počet účastníkov: 40

Minimálna cena: 5 € / osoba

Cena pre deti do 12 rokov: 2 €; každé ďalšie dieťa: 1 € (cena neplatí pre skupiny detí: školy, záujmové krúžky, …)

Deti do 3 rokov zadarmo

Platba je možná na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet.

Pre platbu prevodom použite IBAN SK33 1100 0000 0029 2686 1129, variabilný symbol 2017012. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno a priezvisko a názov výletu „Stupava 2017“.

V cene je zahrnuté: sprevádzanie

V cene NIE je zahrnuté: doprava, strava

Prihlásenie je možné iba e-mailom na info@watching.sk. Do e-mailu uveďte: meno, priezvisko, adresu a tel. číslo, počet osôb a ich vekovú kategóriu. Predmet e-mailu: Stupava. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail. Prihlásenie je záväzné.

Prihlásením na vychádzku dávate súhlas k odberu noviniek od CK watching.sk. (Takéto maily sú posielané len ojedinele.)

Akcia je vhodná aj pre návštevníkov s deťmi. Účastníci, ktorí plánujú prísť so psom, ho musia počas celej vychádzky držať na vôdzke.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o prípadnom zrušení pozorovania na našej webovej aj facebookovskej stránke, ako aj e-mailom a sms správou, večer pred konaním pozorovania. Akcia sa automaticky ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou teplotou. V prípade takejto výstrahy sa pozorovanie rušiť nebude.

Bezplatné odhlásenie je možné viac ako 14 dní pred konaním akcie alebo (v prípade neskoršieho prihlásenia) do troch dní od prihlásenia. Pri odhlásení sa z akcie menej ako 14 dní pred jej konaním bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z dohodnutej sumy. V prípade odhlásenia menej ako 48 hod. pred konaním vychádzky, resp. nedostavenia sa na vychádzku budeme požadovať uhradenie storno poplatku vo výške 100% z ceny. Táto suma bude použitá na ďalší rozvoj cestovnej kancelárie. Ak sa akcia zruší alebo presunie a účastníkom nebude vyhovovať náhradný termín, bude im vrátená plná suma.

Reklamní partneri:

www.podujatia.sk