Biskupické luhy a Ostrov Kopáč

ZMENA: vychádzka sa z dôvodu posunu vegetačného obdobia kvôli ochladeniu a zároveň kvôli nízkej účasti, presúva o týždeň neskôr, z 29. apríla 2017 na 6. mája 2017.

sobota, 6. máj 2017

vychádzka za poznávaním prírody

Počas tejto vychádzky sa vyberieme do Prírodnej rezervácie Ostrov Kopáč, ktorá je jednou z troch najvýznamnejších chránených území priamo v bezprostrednej blízkosti Bratislavy. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Dunaj, ktorý práve v týchto miestach výrazne spomaľuje svoj tok, priniesol počas stáročí množstvo sedimentov. Na štrkovo-pieskovom podloží vznikol unikátny lesostepný ekosystém, v ktorom našlo svoje útočisko mnoho suchomilných druhov rastlín či hmyzu. V lesostepi, ktorá sa nachádza iba približne 1 km od hlavného toku Dunaja, budeme mať možnosť počuť spev škovránika stromového nad našimi hlavami či spozorovať májky a iný suchomilný hmyz pod našimi nohami.

Miesto a čas stretnutia: 9:00, pri Spaľovni odpadov vo Vlčom hrdle, v blízkosti konečnej zastávky autobusu č. 77, Spaľovňa; mapa

Môžete sa sem dopraviť autobusom č. 77 (odchod z Vlčieho hrdla o 8:47) alebo autom a využiť parkovisko pri Spaľovni.

Dĺžka trvania: 5 hodín (9:00 – 14:00) s ohľadom na odchod autobusu o 13:54 od Spaľovne

Trasa: nenáročná, terén rovinatý, trasa dlhá približne 7 km, väčšina trasy povedie po nespevnenej ceste, návrat na miesto stretnutia

Minimálny počet účastníkov: 10

Maximálny počet účastníkov: 40; ostáva 31 voľných miest

Minimálna cena: 5 € / osoba

Cena pre deti do 12 rokov: 2 €; každé ďalšie dieťa: 1 € (cena neplatí pre skupiny detí: školy, záujmové krúžky, …)

Deti do 3 rokov zadarmo

Platba je možná na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet.

Pre platbu prevodom použite IBAN SK33 1100 0000 0029 2686 1129, variabilný symbol 2017011. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno a priezvisko a názov výletu „Ostrov Kopáč 2017“.

V cene je zahrnuté: sprevádzanie, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: doprava, strava

Prihlásenie je možné iba e-mailom na info@watching.sk. Do e-mailu uveďte: meno, priezvisko, adresu a tel. číslo, počet osôb a ich vekovú kategóriu. Predmet e-mailu: Ostrov Kopáč. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail. Prihlásenie je záväzné.

Prihlásením na vychádzku dávate súhlas k odberu noviniek od CK watching.sk. (Takéto maily sú posielané len ojedinele.)

Akcia je vhodná aj pre návštevníkov s deťmi. Účastníci, ktorí plánujú prísť so psom, ho musia počas celej vychádzky držať na vôdzke.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o prípadnom zrušení pozorovania na našej webovej aj facebookovskej stránke, ako aj e-mailom a sms správou, večer pred konaním pozorovania. Akcia sa automaticky ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou teplotou. V prípade takejto výstrahy sa pozorovanie rušiť nebude.

Bezplatné odhlásenie je možné viac ako 14 dní pred konaním akcie. Pri odhlásení sa z akcie menej ako 14 dní pred jej konaním bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z dohodnutej sumy. V prípade odhlásenia menej ako 48 hod. pred konaním vychádzky, resp. nedostavenia sa na vychádzku budeme požadovať uhradenie storno poplatku vo výške 100% z ceny. Táto suma bude použitá na ďalší rozvoj cestovnej kancelárie.

Reklamní partneri:

www.podujatia.sk