Biskupické luhy a Ostrov Kopáč

nedeľa, 28. apríl 2019

Táto vychádzka je z dôvodu nízkeho záujmu zrušená.

vychádzka za poznávaním prírody

Akcia bude konaná pod odborným dohľadom členov stráže prírody. Počas tejto vychádzky sa vyberieme do Prírodnej rezervácie Ostrov Kopáč, ktorá je jednou z troch najvýznamnejších chránených území priamo v bezprostrednej blízkosti Bratislavy. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Dunaj, ktorý práve v týchto miestach výrazne spomaľuje svoj tok, priniesol počas stáročí množstvo sedimentov. Na štrkovo-pieskovom podloží vznikol unikátny lesostepný ekosystém, v ktorom našlo svoje útočisko mnoho suchomilných druhov rastlín či hmyzu. V lesostepi, ktorá sa nachádza iba približne 1 km od hlavného toku Dunaja, budeme mať možnosť počuť spev škovránika stromového nad našimi hlavami či spozorovať májky a iný suchomilný hmyz pod našimi nohami.

Miesto a čas stretnutia: 10:00, pri Spaľovni odpadov vo Vlčom hrdle, v blízkosti konečnej zastávky autobusu č. 77, Spaľovňa; mapa

Môžete sa sem dopraviť autobusom č. 77 (odchod z Vlčieho hrdla) alebo autom a využiť parkovisko pri Spaľovni.

Dĺžka trvania: 5 hodín (10:00 – 15:00) s ohľadom na odchod autobusu o 14:57 od Spaľovne

Trasa: nenáročná, terén rovinatý, trasa dlhá približne 7 km, väčšina trasy povedie po nespevnenej ceste, návrat na miesto stretnutia

Minimálny počet účastníkov: 10

Maximálny počet účastníkov: 40

Minimálna cena: 5 € / osoba

Cena pre deti do 12 rokov: 2 €; každé ďalšie dieťa: 1 € (cena neplatí pre skupiny detí: školy, záujmové krúžky, …)

Deti do 3 rokov zadarmo

Platba je možná len na mieste v hotovosti.

V cene je zahrnuté: sprevádzanie, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: doprava, strava

Prihlásenie je možné iba e-mailom na info@watching.sk, najneskôr 24 hodín pred konaním akcie. V prípade neskoršieho prihlásenia, iba v kombinácii telefonicky a e-mailom. Do e-mailu uveďte: meno, priezvisko, adresu a tel. číslo, počet osôb a ich vekovú kategóriu (do 12 rokov / dospelý). Predmet e-mailu: Ostrov Kopáč. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail. Prihlásenie je záväzné.

Prihlásením na vychádzku dávate súhlas k odberu noviniek od CK watching.sk. (Takéto maily sú posielané len ojedinele.)

V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o prípadnom zrušení vychádzky na našej webovej aj facebookovskej stránke, ako aj e-mailom a sms správou, večer pred konaním výletu. Akcia sa automaticky ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou teplotou. V prípade takejto výstrahy sa výlet rušiť nemusí.

Bezplatné odhlásenie je možné viac ako 7 dní pred konaním akcie alebo (v prípade neskoršieho prihlásenia) do troch dní od prihlásenia. Pri odhlásení sa z akcie menej ako 7 dní pred jej konaním bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z dohodnutej sumy. V prípade odhlásenia menej ako 48 hod. pred konaním vychádzky, resp. nedostavenia sa na vychádzku budeme požadovať uhradenie storno poplatku vo výške 100% z ceny. Táto suma bude použitá na ďalší rozvoj cestovnej kancelárie. Ak sa akcia zruší alebo presunie a účastníkom nebude vyhovovať náhradný termín, bude im vrátená plná suma.

Reklamní partneri:

www.podujatia.sk