Biskupické luhy a Ostrov Kopáč

nedeľa, 28. apríl 2019

vychádzka za poznávaním prírody

Akcia bude konaná pod odborným dohľadom členov stráže prírody. Počas tejto vychádzky sa vyberieme do Prírodnej rezervácie Ostrov Kopáč, ktorá je jednou z troch najvýznamnejších chránených území priamo v bezprostrednej blízkosti Bratislavy. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Dunaj, ktorý práve v týchto miestach výrazne spomaľuje svoj tok, priniesol počas stáročí množstvo sedimentov. Na štrkovo-pieskovom podloží vznikol unikátny lesostepný ekosystém, v ktorom našlo svoje útočisko mnoho suchomilných druhov rastlín či hmyzu. V lesostepi, ktorá sa nachádza iba približne 1 km od hlavného toku Dunaja, budeme mať možnosť počuť spev škovránika stromového nad našimi hlavami či spozorovať májky a iný suchomilný hmyz pod našimi nohami.

Miesto a čas stretnutia: 10:00, pri Spaľovni odpadov vo Vlčom hrdle, v blízkosti konečnej zastávky autobusu č. 77, Spaľovňa; mapa

Môžete sa sem dopraviť autobusom č. 77 (odchod z Vlčieho hrdla) alebo autom a využiť parkovisko pri Spaľovni.

Dĺžka trvania: 5 hodín (10:00 – 15:00) s ohľadom na odchod autobusu o 14:57 od Spaľovne

Trasa: nenáročná, terén rovinatý, trasa dlhá približne 7 km, väčšina trasy povedie po nespevnenej ceste, návrat na miesto stretnutia

Minimálny počet účastníkov: 10

Maximálny počet účastníkov: 40

Minimálna cena: 5 € / osoba

Cena pre deti do 12 rokov: 2 €; každé ďalšie dieťa: 1 € (cena neplatí pre skupiny detí: školy, záujmové krúžky, …)

Deti do 3 rokov zadarmo

Platba je možná len na mieste v hotovosti.

V cene je zahrnuté: sprevádzanie, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: doprava, strava

Prihlásenie je možné iba e-mailom na info@watching.sk, najneskôr 24 hodín pred konaním akcie. V prípade neskoršieho prihlásenia, iba v kombinácii telefonicky a e-mailom. Do e-mailu uveďte: meno, priezvisko, adresu a tel. číslo, počet osôb a ich vekovú kategóriu (do 12 rokov / dospelý). Predmet e-mailu: Ostrov Kopáč. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail. Prihlásenie je záväzné.

Prihlásením na vychádzku dávate súhlas k odberu noviniek od CK watching.sk. (Takéto maily sú posielané len ojedinele.)

V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o prípadnom zrušení vychádzky na našej webovej aj facebookovskej stránke, ako aj e-mailom a sms správou, večer pred konaním výletu. Akcia sa automaticky ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou teplotou. V prípade takejto výstrahy sa výlet rušiť nemusí.

Bezplatné odhlásenie je možné viac ako 7 dní pred konaním akcie alebo (v prípade neskoršieho prihlásenia) do troch dní od prihlásenia. Pri odhlásení sa z akcie menej ako 7 dní pred jej konaním bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z dohodnutej sumy. V prípade odhlásenia menej ako 48 hod. pred konaním vychádzky, resp. nedostavenia sa na vychádzku budeme požadovať uhradenie storno poplatku vo výške 100% z ceny. Táto suma bude použitá na ďalší rozvoj cestovnej kancelárie. Ak sa akcia zruší alebo presunie a účastníkom nebude vyhovovať náhradný termín, bude im vrátená plná suma.

Reklamní partneri:

www.podujatia.sk