Kurz poznávania vtáčích hlasov na Železnej studničke

sobota, 27. máj 2017, 8:30 – 17:00

Aj tento rok pokračujeme v tradícii usporadúvania krátkych kurzov poznávania vtáčích hlasov v peknom prostredí bratislavskej Železnej studničky. Počas soboty uskutočníme 5x denne približne hodinovú vychádzku zameranú na poznávanie najbežnejších vtáčích obyvateľov lesov v okolí Bratislavy.

Miesto stretnutia: Železná studnička v areáli bývalých bufetov pri odbočke na Kačín (pri Rotunde), zastávka autobusu MHD # 43 “Železná studnička”

Začiatky vychádzok o 8:30, 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00.

Terén: rovinatý, vychádzka povedie po asfaltovej ceste

Účastnícky poplatok dobrovoľný. Odporúčané vstupné: 3,50 € / osoba; 1,50 € / dieťa

Účastníkom poskytneme na zapožičanie ďalekohľady. K dispozícii budú aj príručky na určovanie vtáctva a monokulárny ďalekohľad.

Akcia je vhodná aj pre návštevníkov s deťmi.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o prípadnom zrušení vychádzky na našej webovej aj facebookovskej stránke večer pred konaním vychádzky. Akcia sa automaticky ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Nový termín sa včas dozviete. Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou teplotou. V prípade takejto výstrahy sa vychádzka rušiť nebude.


Viac o tejto akcii si môžete prečítať v našich krátkych reportážach o nej z predošlých rokov. Každá obsahuje aj zoznam zaznamenaných druhov vtáctva:

apríl 2015

apríl 2014

apríl 2013

máj 2012

apríl 2012

jún 2011

Kurz poznávania vtáčích hlasov si je možné objednať aj ako firemnú či súkromnú akciu. Ak máte záujem o uskutočnenie akcie pre Vás, Váš kolektív či školu, obráťte sa na nás na našich kontaktoch. Kurz je možné uskutočniť rovnako cez pracovné ako aj cez voľné dni. Kurz ponúkame aj v anglickom jazyku. Kurzy poznávania vtáčích hlasov je možné zorganizovať aj na inom mieste, ako v Bratislavskom lesoparku. Email: info@watching.sk, tel.: +421 948 495 111.

Partner podujatia:

Reklamní partneri podujatia: