Splav Mošonského Dunaja

Poznávanie lužnej krajiny po hladine Mošonského Dunaja

Termín splavu: sobota, 9. jún 2018

Odjazd z Bratislavy: 7:30

PRE ÚČASŤ NA TOMTO SPLAVE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ

Rameno Dunaja zvané Mošonský Dunaj tvorí na maďarskej strane tzv. Malý Žitný ostrov, podobne ako na našej strane Malý Dunaj tvorí Veľký Žitný ostrov. Spleť ramien Dunaja vytvára v týchto miestach akúsi vnútrozemskú deltu Dunaja. Je to krajina mokradí a lužného lesa, ktorú je najlepšie spoznať z vodnej hladiny. Splav je ideálnou ukážkou pestrosti rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú. Vodné vtáky, ktoré budeme cestou pozorovať sú pre pozorovateľa z člna oveľa menej plaché. Druhy ako rybárik riečny (Alcedo atthis) alebo kalužiačik riečny (Actitis hypoleucos) nás budú opakovane sprevádzať počas celého splavu. Toto zachované rameno Dunaja je priam stvorené na splav, ponúkajúc čistú svižne prúdiacu vodu v užších miestach striedanú pomalším tokom v rozšírených úsekoch. Rieka je tu bohatá aj pre výskyt množstva zaujímavých vodných rastlín vyskytujúcich sa priamo vo vodnom toku alebo na jeho brehoch.

Program splavu: odchod z Bratislavy 7:30, príchod na miesto začiatku splavu, úvodná odborná inštruktáž k technike pádlovania a plavby v prúdiacej vode. Splav bude končiť pri obci Halászi, odkiaľ nás mikrobus odvezie naspäť do Bratislavy.

Dĺžka trvania: celodenný splav s dĺžkou trvania cca 8 hodín (8:00 – 16:00)

Trasa: Rajka – Halászi

Ukončenie splavu: Halászi, odtiaľ nás mikrobus odvezie naspäť do Bratislavy

Dôležité upozornenia a podmienky účasti splavu: na splav neodporúčame zobrať deti mladšie ako 10 rokov a ani psa. Je potrebné zobrať si jedlo, pitie, opaľovací krém, pokrývku hlavy, repelent, sandále/šľapky. Doklady, peňaženku a mobily je vhodné uložiť do nepremokavých vreciek. Záchranné vesty budú zabezpečené pre všetkých účastníkov, pričom menej zdatným plavcom ich použitie odporúčame.

Náročnosť: ide o stredne náročnú trasu, najmä vzhľadom na jej dĺžku, so striedaním rýchlejšie a pomalšie tečúcich úsekov s premenlivou šírkou toku.

Maximálny počet účastníkov splavu: 20 ľudí (10 člnov po dvoch ľuďoch)

Cena: 35,-€ / osoba

V cene je zahrnuté: doprava mikrobusom z Bratislavy a do Bratislavy, zapožičanie člnu s vybavením (vrátane záchranných viest), služby odborného sprievodcu

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie

Organizátor splavu si vyhradzuje právo na presun alebo zrušenie akcie v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok alebo výrazne zvýšenej hladiny Dunaja.

Záväzná prihláška: Splav Mošonského Dunaja (doc), Splav Mošonského Dunaja (pdf)

Termín na zaslanie záväzných prihlášok je do 14. mája 2018. Prihlášky posielajte na info@watching.sk, v prípade potreby nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 0948 495 111.

Ako dopadli naše splavy v roku 2015 sa dočítate v správe zo splavov.

Všeobecné zmluvné podmienky