Šúr – prales hneď pri Bratislave

sobota, 17. marec 2018

vychádzka za poznávaním prírody

Vedeli ste o tom, že jedinečné pralesy máme aj hneď pri Bratislave? Takýto prales sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Šúr, ktorá patrí aj medzi územia európskeho významu. Čo je na ňom také unikátne? Je to najväčší komplex slatinných jelšín na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Takýto starý jelšový les svojimi koreňmi a popadanými stromami, ako aj vlhkosťou, v mnohom pripomína tropický prales. Slatinné jelšiny pre svoj život potrebujú vodu, takže bývajú súčasťou mokradí a táto mokraď bola v roku 1990 zaradená medzi medzinárodne významné mokrade, tzv. Ramsarské mokrade. Okrem týchto lesov sú pre Šúr typické rašeliniská. Druhú časť rezervácie tvorí Panónsky háj. Je to brestovo-dubový les, v ktorom rastú obrovské staré duby. Naša vychádzka povedie cez obe tieto veľmi rozdielne územia. Okrem toho navštívime rybník s výskytom viacerých druhov vodného vtáctva.

Navštívime krovinaté porasty, brestovo-dubový les, slatinné jelšiny, vodnú plochu. Uvidieť by sme mali brhlíky, sýkorky, 8 druhov ďatľov, a ak budeme mať šťastie, aj svadobné lety orla kráľovského.

Miesto a čas stretnutia: začiatok obce Čierna Voda smerom od Vajnor, na ľavej strane kúsok od hlavnej cesty na poľnej ceste o 9:15.

Dostať sa sem môžete autobusom č. 525 zo zastávky Zlaté piesky; odchod autobusu o 9:00; vystúpite na zastávke Čierna Voda, Vajnorská a vrátite sa na začiatok obce podľa tejto trasy.

Ak prídete autom, odporúčame parkovať tu a prejsť na miesto stretnutia po tejto trase po poľnej ceste vedúcej pozdĺž hlavnej cesty, prípadne zaparkovať individuálne niekde v obci.

Dĺžka trvania: 4 - 5 hodín (9:15 – 14:15)

Trasa: nenáročná, terén rovinatý, trasa dlhá približne 9 km, návrat na miesto stretnutia (možnosť odpojiť sa počas trasy smerom na Sv. Jur)

Minimálny počet účastníkov: 10

Maximálny počet účastníkov: 70; účastníci budú rozdelení medzi dvoch sprievodcov

Minimálna cena: 5 € / osoba

Cena pre deti do 12 rokov: 2 €; každé ďalšie dieťa: 1 € (cena neplatí pre skupiny detí: školy, záujmové krúžky, …)

Deti do 3 rokov zadarmo

Platba je možná na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet.

Pre platbu prevodom použite IBAN SK33 1100 0000 0029 2686 1129, variabilný symbol 2018003. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno a priezvisko a názov výletu „Šúr 2018“.

V cene je zahrnuté: sprevádzanie, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: doprava, strava

Prihlásenie je možné iba e-mailom na info@watching.sk. Do e-mailu uveďte: meno, priezvisko, adresu a tel. číslo, počet osôb a ich vekovú kategóriu (do 12 rokov / dospelý). Predmet e-mailu: Šúr – dátum. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail. Prihlásenie je záväzné.

Prihlásením na vychádzku dávate súhlas k odberu noviniek od CK watching.sk. (Takéto maily sú posielané len ojedinele.)

Akcia je vhodná aj pre návštevníkov s deťmi. Účastníci, ktorí plánujú prísť so psom, ho musia počas celej vychádzky držať na vôdzke.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o prípadnom zrušení pozorovania na našej webovej aj facebookovskej stránke, ako aj e-mailom a sms správou, večer pred konaním pozorovania. Akcia sa automaticky ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou teplotou. V prípade takejto výstrahy sa pozorovanie rušiť nemusí.

Bezplatné odhlásenie je možné viac ako 14 dní pred konaním akcie alebo (v prípade neskoršieho prihlásenia) do troch dní od prihlásenia. Pri odhlásení sa z akcie menej ako 14 dní pred jej konaním bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z dohodnutej sumy. V prípade odhlásenia menej ako 48 hod. pred konaním vychádzky, resp. nedostavenia sa na vychádzku budeme požadovať uhradenie storno poplatku vo výške 100% z ceny. Táto suma bude použitá na ďalší rozvoj cestovnej kancelárie. Ak sa akcia zruší alebo presunie a účastníkom nebude vyhovovať náhradný termín, bude im vrátená plná suma.

Reklamní partneri:

www.podujatia.sk

Všeobecné zmluvné podmienky