Šúr – prales hneď pri Bratislave

sobota, 14. marec 2020

Dôležité upozornenie:

Verejné podujatie Šúr – prales hneď pri Bratislave, žiaľ musí byť zrušená kvôli aktuálnej situácii okolo koronavírusu.

vychádzka za poznávaním prírody

Vedeli ste o tom, že jedinečné pralesy máme aj hneď pri Bratislave? Takýto prales sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Šúr, ktorá patrí aj medzi územia európskeho významu. Čo je na ňom také unikátne? Je to najväčší komplex slatinných jelšín na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Takýto starý jelšový les svojimi koreňmi a popadanými stromami, ako aj vlhkosťou, v mnohom pripomína tropický prales. Slatinné jelšiny pre svoj život potrebujú vodu, takže bývajú súčasťou mokradí a táto mokraď bola v roku 1990 zaradená medzi medzinárodne významné mokrade, tzv. Ramsarské mokrade. Okrem týchto lesov sú pre Šúr typické rašeliniská. Druhú časť rezervácie tvorí Panónsky háj. Je to brestovo-dubový les, v ktorom rastú obrovské staré duby. Naša vychádzka povedie cez obe tieto veľmi rozdielne územia. Okrem toho navštívime rybník s výskytom viacerých druhov vodného vtáctva.

Navštívime krovinaté porasty, brestovo-dubový les, slatinné jelšiny, vodnú plochu. Uvidieť by sme mali brhlíky, sýkorky, 8 druhov ďatľov, a ak budeme mať šťastie, aj svadobné lety orla kráľovského.

Ticha dolina Jan Dobsovic panorama

Miesto a čas stretnutia: začiatok obce Čierna Voda smerom od Vajnor, na ľavej strane kúsok od hlavnej cesty na poľnej ceste o 9:00.

Dostať sa sem môžete medzimestskou autobusovou dopravou zo zastávky Bratislava Zlaté piesky; odchod autobusu o 8:36 (smer Viničné); vystúpite na zastávke Chorvátsky Grob, Čierna Voda, Vajnorská a vrátite sa na začiatok obce podľa tejto trasy.

Ak prídete autom, odporúčame parkovať tu a prejsť na miesto stretnutia po tejto trase po poľnej ceste vedúcej pozdĺž hlavnej cesty. Pohodlné parkovanie v obci, kde je viac parkovacích miest, je pri supermarkete COOP Jednota, tu.

Dĺžka trvania: 4 – 5 hodín (9:00 – 14:00)

Trasa: nenáročná, terén rovinatý, trasa dlhá približne 9 km, návrat na miesto stretnutia (možnosť odpojiť sa počas trasy smerom na Sv. Jur)

Minimálny počet účastníkov: 10

Maximálny počet účastníkov: 35

Cena: 5 € / osoba

Cena pre deti do 12 rokov: 2 €; každé ďalšie dieťa: 1 € (cena neplatí pre skupiny detí: školy, záujmové krúžky, …)

Deti do 3 rokov zadarmo

Platba je možná len na mieste v hotovosti.

V cene je zahrnuté: sprevádzanie, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: doprava, strava

Prihlásenie je možné iba e-mailom na info@watching.sk, najneskôr 24 hodín pred konaním akcie. V prípade neskoršieho prihlásenia, iba v kombinácii telefonicky a e-mailom. Do e-mailu uveďte: meno, priezvisko, adresu a tel. číslo, počet osôb a ich vekovú kategóriu (do 12 rokov / dospelý). Predmet e-mailu: Šúr – dátum. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail najneskôr v ďalší pracovný deň. Prihlásenie je záväzné.

Prihlásením na vychádzku dávate súhlas k odberu noviniek od CK watching.sk. (Takéto maily sú posielané len ojedinele.)

Akcia je vhodná aj pre návštevníkov s deťmi. Účastníci, ktorí plánujú prísť so psom, ho musia počas celej vychádzky držať na vôdzke.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o prípadnom zrušení pozorovania na našej webovej aj facebookovskej stránke, ako aj e-mailom a sms správou, večer pred konaním pozorovania. Akcia sa automaticky ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou teplotou. V prípade takejto výstrahy sa pozorovanie rušiť nemusí.

Bezplatné odhlásenie je možné viac ako 7 dní pred konaním akcie alebo (v prípade neskoršieho prihlásenia) do troch dní od prihlásenia. Pri odhlásení sa z akcie menej ako 7 dní pred jej konaním bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z dohodnutej sumy. V prípade odhlásenia menej ako 48 hod. pred konaním vychádzky, resp. nedostavenia sa na vychádzku budeme požadovať uhradenie storno poplatku vo výške 100% z ceny. Táto suma bude použitá na ďalší rozvoj cestovnej kancelárie. Ak sa akcia zruší alebo presunie a účastníkom nebude vyhovovať náhradný termín, bude im vrátená plná suma.

Reklamní partneri:

www.podujatia.sk

Na tejto akcii budeme mať zapožičanú techniku od Swarovski optik, za čo veľmi pekne ďakujeme.

 

 

Všeobecné zmluvné podmienky