Red Kite (Milvus milvus) haja červená – Ján Dobšovič