Fire Salamander (Salamandra salamandra) salamandra škvrnitá – Katarína Slabeyová