Vtáčí maratón

sobota, 8. máj 2021

súťaž

V sobotu 8.5.2021 sa pri príležitosti Svetového dňa migrujúceho vtáctva uskutoční celosvetové podujatie pre vtáčích nadšencov s názvom Global Big Day (Svetový veľký deň). Je to príležitosť pre pozorovateľov vtáctva, aby za 24 hodín zaznamenali čo najviac druhov vtákov kdekoľvek na svete.

Pri tejto príležitosti pre Vás Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku a watching.sk pripravili súťaž s názvom Vtáčí maratón. 

V roku 2020 bol vytvorený svetový rekord, kedy za 1 deň birdwatcheri zo 175 krajín sveta zaznamenali až 2,1 milióna vtákov a viac ako 6500 rôznych druhov. Do Svetového veľkého dňa sa zapojilo vyše 50 000 ľudí. Neváhajte a zapojte sa!

Ticha dolina Jan Dobsovic panorama

Pravidlá súťaže

Súťaž trvá iba 8. mája 2021 v čase od 0:00 do 23:59, pričom počas týchto 24 hodín je potrebné zaznamenať čo najväčšie množstvo vtákov. Do úvahy sa berú všetky pozorované vtáky, ale aj ich počuté hlasové prejavy. Pre našu súťaž musia byť tieto druhy zaznamenané iba na území Slovenskej republiky cez databázu Aves alebo cez aplikáciu eBird. Je potrebné zadávať jednotlivé pozorovania pre jednotlivé lokality samostatne. Do poznámky pri zadávaní pozorovania je potrebné uviesť “global big day“ alebo “vtaci maraton“.

Samostatné pozorovania pre jednotlivé lokality je potrebné zadávať, pretože údaje zozbierané pri tejto príležitosti budú použité pri zostavovaní Atlasu vtákov Slovenska.

V prípade druhov, ktoré podliehajú schváleniu faunistickou komisiou, je potrebné tieto druhy zadokumentovať a na základe dokumentácie budú druhy posúdené komisiou zriadenou zo štyroch členov (traja organizátori súťaže, 4. členom je zástupca eBird na Slovensku).

Podrobnejšie pravidlá nájdete tu.

Žrebovanie: 

Všetci účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže (na základe uvedenej poznámky), budú zaradení do žrebovania o ceny. Do žrebovania bude zaradený každý iba raz, bez ohľadu na to, koľko tzv. checklistov vytvoril (rôznych záznamov z rôznych lokalít).

Vyhlásenie výsledkov ako aj žrebovanie o ceny bude vykonané online formou cez Facebook stránku watching.sk vo štvrtok 13. mája o 11:00 hod. a následne budú zverejnené na sociálnych sieťach všetkých organizátorov, ako aj na ich webových stránkach.

Ceny:

1.cena: poldenný zájazd do Národného parku Neusiedler See (odchod z Bratislavy); poukaz platný do júna 2022

2.cena: Atlas hniezdneho rozšírenia vtáctva Európy (European Breeding Bird Atlas 2)

3.cena: kniha Dymový sokol

Ostatné ceny: tričká, kalendáre, odznaky, vtáčia búdka pre spevavce, zápisníky

 

Organizátori súťaže:

http://www.vtaky.sk/