Splav Dunaja

Poznávanie lužnej krajiny po hladine Dunaja

TENTO SPLAV JE ZRUŠENÝ

Termín splavu: sobota, 18. jún 2016

Odjazd z Bratislavy: 10:30

PRE ÚČASŤ NA TOMTO SPLAVE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ

Mohutný tok druhej najdlhšej rieky Európy – Dunaja, je už dnes na mnohých miestach zregulovaný. Splav zo Stopfenreuthu (v národnom parku Donau-Auen) po Bratislavu je ideálny na ukážku veľmi dobre zachovaného úseku Dunaja s výskytom prietočných ramien, riečnych ostrovov a lužných lesov. Fungujúce riečne procesy vytvárajú na tomto úseku čerstvo strhnuté kolmé brehy, ale aj nádherné štrkové a piesočné pláže, často dostupné len člnom po vodnej hladine. Lužná krajina Dunaja ponúka nádherný zážitok pri pozorovaniach množstva druhov vodného vtáctva, ktoré sa tu vyskytujú.

Program splavu: odchod z Bratislavy 10:30, príchod na miesto začiatku splavu v národnom parku Donau Auen, úvodná odborná inštruktáž k technike pádlovania a plavby v prúdiacej vode. Splav bude končiť v Karloveskom ramene Dunaja v Karlovej Vsi

Dĺžka trvania: cca 4 hodiny (11:00 – 15:00)

Trasa: Stopfenreuth – Hainburg – Devín – Karlova Ves

Ukončenie splavu: Karloveské rameno Dunaja (neďaleko miesta odjazdu)

Dôležité upozornenia a podmienky účasti splavu: na splav neodporúčame zobrať deti mladšie ako 10 rokov a ani psa. Je potrebné zobrať si jedlo, pitie, opaľovací krém, pokrývku hlavy, sandále/šľapky. Doklady, peňaženku a mobily je vhodné uložiť do nepremokavých vreciek. Záchranné vesty budú zabezpečené pre všetkých účastníkov, pričom pre menej zdatných plavcov bude ich použitie podmienkou účasti na splave.

Náročnosť: z hľadiska obtiažnosti splavu ide o stredne náročnú trasu, najmä vzhľadom na silu prúdu Dunaja a potrebu zvládnutia schopnosti kormidlovania a efektívneho pádlovania

Maximálny počet účastníkov splavu: 20 ľudí (10 člnov po dvoch ľuďoch)

Cena: 25,-€ / osoba

V cene je zahrnuté: doprava mikrobusom do Stopfenreuthu, zapožičanie člnu s vybavením (vrátane záchranných viest), služby odborného sprievodcu

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie

Organizátor splavu si vyhradzuje právo na presun alebo zrušenie akcie v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok alebo výrazne zvýšenej hladiny Dunaja.

Záväzná prihláška: Splav Dunaja (doc), Splav Dunaja (pdf)

Termín na zaslanie záväzných prihlášok sa predlžuje do 6. júna 2016. Prihlášky posielajte na info@watching.sk, v prípade potreby nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 0948 495 111.

Ako dopadli naše splavy v roku 2015 sa dočítate v správe zo splavov.

Všeobecné zmluvné podmienky