Kurz fotografovania s Tomášom Hulíkom: Vtáky a zver Neziderského jazera

dvojdňový kurz pre stredne pokročilých fotografov zameraný na fotenie vtákov a zveri

Termín kurzu: sobota – nedeľa, 16. – 17. máj 2015

PRE ÚČASŤ NA TOMTO KURZE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ.

Kurz je určený najmä pre fotenie pomocou teleobjektívov a je zameraný na vytváranie kompozície. Vyskúšame si fotenie vtáctva z krytov, a aj plachých zvierat (napr. sysľov) mimo krytov. Naučíme sa fotiť za zlých svetelných podmienok, za šera, prípadne tmy a vyskúšame si aj fotografovanie nočnej oblohy. Kurz je určený najmä pre prácu so zrkadlovkami a teleobjektívmi, nie je určený pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o absolvovanie kurzu pre úplných začiatočníkov nás prosím kontaktujte.

Lokalita: Neziderské jazero a priľahlé lokality u obidvoch našich južných susedov patria medzi jedny z najvýznamnejších miest pre vodné vtáctvo v Strednej Európe. Dajú sa tu nájsť obrovské porasty trstiny, periodicky vysúšané slaniská, lúky, pasienky a malé pieskoviská. V jarnom období tu možno okrem domácich druhov zastihnúť aj státisíce vtákov, ktoré tieto miesta využívajú ako svoju migračnú zastávku pri ceste na svoje hniezdiská. Len na tomto relatívne malom území bolo zaznamenaných až 341 vtáčích druhov.

Národný park Neziderské jazero – Seewinkel bol založený v roku 1993. Národný park Fertő-Hanság v Maďarsku bol vyhlásený už v roku 1991. Chránené územie dnes pokrýva približne 300 km². Tento národný park je prvým cezhraničným národným parkom v Rakúsku a prvým rakúskym národným parkom, ktorý bol uznaný aj Svetovou úniou na ochranu prírody (IUCN).

Vďaka ochrane, ktorú vtáctvu a ostatným zvieratám poskytujú oba národné parky sú vtáky navyknuté na prítomnosť ľudí. To znamená, že nie sú také plaché ako vtáky u nás, a dá sa k nim priblížiť veľmi blízko a pekne ich pozorovať, či fotiť. Fotografovanie vtáctva navyše uľahčuje množstvo pozorovateľní, či už ide o kryty, alebo početné veže.

Cieľové druhy: srnec hôrny (Capreolus capreolus), syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), zajac poľný (Lepus europaeus), králik divý (Oryctolagus cuniculus), včelárik zlatý (Merops apiaster), kulík morský (Charadrius alexandrinus), brehár čiernochvostý (Limosa limosa), kalužiak červenonohý (Tringa totanus), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus), volavky (Ardea sp.), fúzatka trstinová (Panurus biarmicus),  trsteniariky (Acrocephalus sp.), lyska čierna (Fulica atra), hrdzavka potápavá (Netta rufina), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), hus divá (Anser anser), ale aj hospodárske zvieratá (maďarský sivý dobytok, prasatá mangalice)  a mnohé iné. Okrem toho je lokalita významná z botanického hľadiska, takže budeme mať možnosť odfotografovať viaceré zaujímavé druhy rastlín.

Program kurzu:

1. deň: Stretnutie o 6:00 v Bratislave, presun do Národného parku Neziderské jazero – Seewinkel, inštrukcie fotografa, fotenie v teréne, obedová prestávka. Presun na ďalšie lokality, fotografovanie. Po večeri spoločné posedenie a diskusia k fotografiám, ktoré boli cez deň nasnímané. Po večeri fotenie  krajiny v noci, a fotenie nočnej oblohy.

2. deň: Ráno pred raňajkami práca so zlými svetelnými podmienkami na lokalitách v teréne. Po raňajkách stručná inštruktáž a presun na ďalšie lokality. Obedová prestávka spojená s diskusiou k jednotlivým fotografiám. Poobede ďalšie fotenie na lokalitách. Plánovaný príchod do Bratislavy približne o 18:00.

Počas kurzu bude viackrát daný rozchod na samostatné fotografovanie, ktoré bude neskôr spoločne hodnotené.

Zmena programu vyhradená vzhľadom na aktuálne svetelné podmienky, ako aj podmienky počasia a výskyt vtákov a zvierat.

Odporúčané vybavenie: funkčný zrkadlový fotoaparát (nie je podmienkou) s plnou baterkou a prázdnou pamäťovou kartou a k nemu teleobjektív s ohniskovou vzdialenosťou minimálne 150 mm, prípadne ďalšie iné objektívy a filtre podľa potreby, statív, prípadne externý blesk.

V prípade záujmu môžeme za poplatok individuálne zabezpečiť zapožičanie zrkadlovky, objektívu, filtrov, či statívu.

Úroveň: stredne pokročilí (ovládanie základných pojmov ako expozičný čas, clona, hĺbka ostrosti a pod.)


Počet účastníkov: minimálne 4, maximálne 8

Cena: 220,-€ / osobu

Cena kurzu zahŕňa: inštrukcie lektora Tomáša Hulíka a jeho asistenciu, sprievodcovské služby počas celého kurzu, dopravu, ubytovanie na jednu noc, polpenziu (večera a raňajky), poistenie CK voči insolventnosti a zapožičanie techniky na stiahnutie fotografií

Cena kurzu nezahŕňa: zapožičanie fototechniky, obedy a individuálne cestovné poistenie (liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny)

Záväzná prihláška: Fotokurz Vtáky a zver Neziderského jazera 2015

Termín na zaslanie záväzných prihlášok a uhradenie platby za kurz sa predlžuje do 11. mája 2015. Prihlášky posielajte na info@watching.sk, v prípade potreby nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 0948 495 111.

Všeobecné zmluvné podmienky