Fotoexpedícia s Tomášom Hulíkom: Vtáky a jeseň v NP Hortobágy

trojdňová fotoexpedícia a workshop pre fotografov zameraný na fotenie vtákov, jesennej atmosféry a kultúrnych tradícií v Maďarsku

Termín kurzu: 9. – 11. október 2015

PRE ÚČASŤ NA TOMTO KURZE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ. 

Fotoexpedícia je určená pre fotografov, ktorých zaujíma najmä fotografia prírody, človeka, ako aj ich vzájomné spolužitie. Pri našej fotoexpedícii sa zídu teleobjektívy, rovnako ako aj širokouhlé objektívy, či objektívy určené pre fotenie portrétov. Vzhľadom na to, že budeme fotiť aj v horších svetelných podmienkach, treba brať ohľad aj na vhodnú svetelnosť objektívov. Fotiť budeme najmä migrujúce žeriavy popolavé (Grus grus), ale aj ďalšie druhy vtáctva viazaného na vodné, či stepné biotopy. Ďalej budeme fotiť atmosféru ranných hmiel na rozhraní vody a stepi, spolu s migrujúcimi žeriavmi, západy slnka v kombinácii s letiacimi vtákmi. Záujemcom o fotografovanie nočnej oblohy poskytuje Hortobágy priam ideálne podmienky, práve tu bol totiž vyhlásený aj park tmavej oblohy. Okrem žeriavov sa pokúsime nafotiť niektoré vybrané druhy vtákov aj z bližšej vzdialenosti. V neposlednom rade zažijeme presun pastierov v krojoch so svojimi typickými stádami (skrutkorohá ovca racka, maďarský sivý dobytok, prípadne vodné byvoly) aj po známom deväťoblúkovom moste v dedine Hortobágy. Tu sa uskutoční aj ukážka práce pastierov. Táto činnosť je veľmi fotogenická a určite pri nej spravíme nejeden dobrý záber.

Lokalita: Národný park Hortobágy bol vyhlásený v roku 1973 a v roku 1999 bol zapísaný do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Tento národný park predstavuje unikátnu zachovanú stepnú stredoeurópsku krajinu spolu s množstvom vodných plôch, ktoré sú domovom, alebo aspoň zastávkou pre rôzne druhy vodného vtáctva. Každý rok na jeseň sa tu koná jedno úžasné divadlo – zastavujú sa tu desaťtisíce žeriavov popolavých (Grus grus) počas svojej migrácie na juh. Práve množstvo vodných plôch priviedlo Hortobágy aj k zápisu medzi medzinárodne významné mokrade podľa Ramsarského dohovoru – tzv. Ramsarské lokality. V neposlednom rade bol na území Národného parku Hortobágy vyhlásený aj park tmavej oblohy, ide teda o územie s minimálnym svetelným znečistením. Tento národný park je zároveň biosférickou rezerváciou vyhlásenou v rámci programu Človek a biosféra UNESCO, ktorý sa zameriava na územia, kde človek žije v súlade s prírodou. Na Hortobágy je to najmä život pastierov a ich početných stád, vďaka čomu poskytuje táto stepná krajina podmienky na prežitie pre množstvo ďalších druhov živočíchov aj rastlín.

panorama_THK4707

Cieľové druhy: žeriav popolavý (Grus grus), husi (Anser sp.), kačice (Anas sp.), hrdzavka potápavá (Netta rufina), chochlačky (Aythya sp.), volavky (Ardea sp.), kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus),  bahniaky (Charadriiformes), fúzatka trstinová (Panurus biarmicus),  lyska čierna (Fulica atra), srnec hôrny (Capreolus capreolus), zajac poľný (Lepus europaeus), tradičné hospodárske zvieratá (skrutkorohá ovca racka, maďarský sivý dobytok, prasatá mangalice) a mnohé iné.

Program expedície

1. deň: Stretnutie v ranných hodinách, presun do Národného parku Hortobágy (cestou prestávka na obed), ubytovanie sa, inštrukcie fotografa, fotenie v teréne až do večerných hodín, záujemcovia budú môcť fotiť aj v noci.

2. deň: Ráno pred raňajkami presun na rybníky a fotenie vzlietajúcich žeriavov zo svojho nocoviska, fotenie atmosférických javov a vtákov žijúcich v trstinách. Presun do dediny Hortobágy, kde sa bude konať prehliadka pastierov a ich stád, jazdy na koňoch, kočov ťahaných koňmi aj volmi a nebude chýbať ani tradičné práskanie bičmi. Obedová prestávka – bude nás čakať bohatý tradičný obed v miestnej čárde, podľa výberu každého z účastníkov. (Obed si práve kvôli veľkému výberu jedál a ich rozmanitosti hradí každý účastník sám). Po obede presun na miesta výskytu žeriavov, večer fotenie príletu žeriavov na svoje nocoviská. Záujemcovia budú môcť fotiť nočnú oblohu.

3. deň: Ranné fotenie žeriavov a vtákov žijúcich v trstinách, raňajky, fotenie žeriavov a po obede postupný presun domov. Plánovaný príchod do Bratislavy približne o 18:00 – 19:00.

Zmena programu vyhradená vzhľadom na aktuálne svetelné podmienky, ako aj podmienky počasia a výskyt vtákov a zvierat, prípadne realizáciu výlovu rybníkov.

Odporúčanie vybavenie: funkčný zrkadlový fotoaparát (nie je podmienkou), k nemu teleobjektív s ohniskovou vzdialenosťou minimálne 150 mm, širokouhlý objektív, prípadne ďalšie iné objektívy a filtre podľa potreby, statív, prípadne externý blesk.

V prípade záujmu môžeme za poplatok individuálne zabezpečiť zapožičanie zrkadlovky, objektívu, filtrov, či statívu.

Úroveň: stredne pokročilí – pokročilí (ovládanie základných pojmov ako expozičný čas, clona, hĺbka ostrosti a pod.)

Počet účastníkov: minimálne 4, maximálne 12

Cena: 295,-€ / osobu

Cena kurzu zahŕňa: sprievodcovské služby a inštrukcie lektora Tomáša Hulíka počas celého zájazdu, dopravu, ubytovanie na dve noci, polpenziu (2x večera a 2x raňajky), vstupné do národného parku, rekreačný poplatok, poistenie CK voči insolventnosti.

Cena kurzu nezahŕňa: zapožičanie fototechniky, obedy a individuálne cestovné poistenie (liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny).

Záväzná prihláška: Vtáky a jeseň v NP Hortobágy 2015

Termín na zaslanie záväzných prihlášok a uhradenie platby za zájazd sa predlžuje do 5. októbra 2015. Prihlášky posielajte na info@watching.sk, v prípade potreby nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 0948 495 111.

Všeobecné zmluvné podmienky

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel.: 0948 459 111, príp. 0903 751 330 (Ján Dobšovič)