Dravce pri rieke Morava

Územie bývalej železnej opony na hraniciach Československa a Rakúska. Vďaka v minulosti prísne stráženej hranici sa v tomto území zachovalo pásmo takmer nedotknutých lužných lesov, podmáčaných lúk a mŕtvych ramien rieky Moravy. Nádherná a miestami takmer nedotknutá krajina poskytuje výborné podmienky pre život rôznych druhov vtáctva, ako aj pre výskyt vzácnych druhov rastlín. Toto územie pokladáme za najlepšie pre výskyt dravých vtákov na Slovensku. Máme možnosť tu vidieť orla kráľovského, orliaka morského, haju červenú a tmavú, ale aj sokola rároha a sťahovavého a mnoho ďalších.

Dĺžka trvania: 4 – 5 hod.

Miesto konania: Devínske jazero

Cena: 4,50 € / 1 žiak (minimálna cena 105 €)

Priebeh vychádzky: prechádzka v nive Moravy, pozorovanie vtáctva na vode aj vo vzduchu, púšťanie nahrávok vtáčích hlasov, praktické pomôcky, pozorovanie pomocou ďalekohľadu

Náročnosť: ľahká, terén rovinatý

Miesto stretnutia: podľa dohody

Odporúčaný termín: (február) marec – september (október), ak nebude územie zaplavené

Vhodné pre: základné, stredné, vysoké školy; nie je vhodné kombinovať rôzne vekové skupiny

V cene je zahrnuté: prednášajúci počas celej vychádzky, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, doprava prednášajúceho v rámci Bratislavy

V cene NIE je zahrnuté: doprava pre žiakov, strava

V prípade záujmu o zabezpečenie dopravy z našej strany si pozrite cenník dopravy.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia alebo vydania meteorologickej či hydrologickej výstrahy Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa vychádzka presunie na iný termín alebo pripravíme náhradný program.

Ak máte záujem o tento výlet, prípadne ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na info@watching.sk, tel. č.: 0903 751 330

V prípade záujmu o prednášku v triede alebo v prírode si pozrite našu ponuku, tu.

Všeobecné zmluvné podmienky