Botanická perla Slovenska

Navštívte jednu z najteplejších oblastí Slovenska – Devínsku Kobylu, známu svojimi jedinečnými teplomilnými spoločenstvami rastlín a živočíchov. Toto územie je mozaikou stepí a lesostepí, teplomilných lesov, lúk, starých lomov v tesnej blízkosti brehu rieky Moravy. Na tieto miesta je viazaných mnoho endemitov. Dajú sa tu vidieť prekrásne orchideové lúky, vzácne druhy hmyzu, takmer všetky druhy našich hadov a jašteríc, množstvo motýľov a krásne farebné kvety. Na tomto území bolo zistených až 1505 druhov rastlín, čo je takmer polovica z celkového počtu rastúcich na Slovensku, z nich  je až 92 druhov chránených. Doteraz bolo na území zistených 119 druhov vtákov, z toho bolo u 84 dokázané hniezdenie. Za priaznivých poveternostných podmienok je možné vidieť Alpy. Okrem veľmi zaujímavého geologického zloženia je táto lokalita veľmi významná aj z paleontologického hľadiska, keďže sa tu našlo množstvo skamenelín, až 350-tich druhov (ježovky, tulene, opice i nosorožce, žraločie zuby a iné).

V závislosti od obdobia je možné zamerať sa na:

  • kvety a rastlinné spoločenstvá (marec – jún)
  • pozorovanie včelárika zlatého (nášho najfarebnejšieho vtáčika) (máj – jún)
  • všeobecnú charakteristiku územia (celoročne)
  • paleontológiu (celoročne)

Dĺžka trvania: 3 – 3,5 hod.

Miesto konania: Devínska Kobyla, Sandberg (možnosť pridať hrad Devín a jeho okolie)

Cena: 4 € / 1 žiak (minimálna cena 90 €)

Priebeh vychádzky: prechádzka po turistickej trase, počúvanie a pozorovanie vtáčikov, spoznávanie unikátnych rastlín, praktické pomôcky, pozorovanie pomocou ďalekohľadu

Náročnosť: stredne ťažká, mierne členitý terén, na začiatku je potrebné vyjsť asi 700 m hore kopcom

Miesto stretnutia: podľa dohody

Odporúčaný termín: celoročne

Vhodné pre: všetkých (materské, základné, stredné, vysoké školy); nie je vhodné kombinovať rôzne vekové skupiny

V cene je zahrnuté: prednášajúci počas celej vychádzky, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, doprava prednášajúceho v rámci Bratislavy

V cene NIE je zahrnuté: doprava pre žiakov, strava

V prípade záujmu o zabezpečenie dopravy z našej strany si pozrite cenník dopravy.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia alebo vydania meteorologickej výstrahy Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa vychádzka presunie na iný termín alebo pripravíme náhradný program.

Ak máte záujem o tento výlet, prípadne ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na info@watching.sk, tel. č.: 0903 751 330

V prípade záujmu o prednášku v triede alebo v prírode si pozrite našu ponuku, tu.


Všeobecné zmluvné podmienky