Za vtákmi parkov a záhrad Bratislavy

Počas našej vychádzky navštívime ostrovy zelene v rámci Bratislavy. Prejdeme sa jedným z bratislavských parkov alebo záhrad, ktoré poskytujú útočisko mnohým druhom vtáctva. Ukážeme Vám, na čo sa máte pri pozorovaní vtáctva v „zelených oázach“ zamerať a povieme Vám, aké druhy možno v Bratislave očakávať. Možno budete prekvapení, koľko z nich sa dá vidieť priamo v centre nášho hlavného mesta.

Dĺžka trvania: 3 – 4 hod.

Miesto konania: Horský park, park v Rusovciach, Prezidentská záhrada, Sad Janka Kráľa, resp. iné podľa požiadaviek

Cena: 4 € / 1 žiak (minimálna cena 90 €)

Priebeh vychádzky: prechádzka po pohodlnom chodníku v parku/záhrade, počúvanie a pozorovanie vtáčikov, praktické pomôcky, pozorovanie pomocou ďalekohľadu

Náročnosť: ľahká, mierne členitý terén

Miesto stretnutia: podľa dohody

Odporúčaný termín: marec – november

Vhodné pre: všetkých (materské, základné, stredné, vysoké školy); nie je vhodné kombinovať rôzne vekové skupiny

V cene je zahrnuté: prednášajúci počas celej vychádzky, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, doprava prednášajúceho v rámci Bratislavy

V cene NIE je zahrnuté: doprava pre žiakov, strava

V prípade záujmu o zabezpečenie dopravy z našej strany si pozrite cenník dopravy.
Vychádzku je možné spraviť aj v parkoch a záhradách mimo Bratislavy. V takomto prípade budú k cene pripočítané náklady za dopravu prednášajúceho.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia alebo vydania meteorologickej výstrahy Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa vychádzka presunie na iný termín alebo pripravíme náhradný program.

Ak máte záujem o tento výlet, prípadne ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na info@watching.sk, tel. č.: 0903 751 330

V prípade záujmu o prednášku v triede alebo v prírode si pozrite našu ponuku, tu.

Všeobecné zmluvné podmienky