Vtáky Dunaja

Hrušovská zdrž je vodná plocha, ktorá sa nachádza na Dunaji neďaleko Bratislavy a je súčasťou Vodného diela Gabčíkovo.

Toto územie je jedným z najvýznamnejších zimovísk pre viaceré druhy vodného vtáctva v Európe a veľmi dôležitou migračnou zástavkou pre viaceré druhy vtáctva. Sú to hlavne rôzne druhy kačíc ako chochlačky či hlaholky, ktorých tu v zime býva aj niekoľko desiatok tisíc (vo vhodnom období viac ako stotisíc). Z času na čas sem zablúdi aj menej bežný druh, ba vyskytol sa tu už aj pelikán, ktorého výskyt je na Slovensku veľmi vzácny. Okrem vodných vtákov tu zimuje aj náš najväčší dravý vták – orliak morský. Rozpätie jeho krídiel je obrovské, môže mať aj viac ako 2 metre. Keď plachtí vzduchom, svojimi enormnými rozmermi vyvoláva dojem, že vzduchom letia garážové dvere.

Dĺžka trvania: 4 – 5 hod.

Miesto konania: Hrušovská zdrž

Cena: 4,50 € / 1 žiak (minimálna cena 105 €)

Priebeh vychádzky: prechádzka popri Hrušovskej zdrži, pozorovanie vtáctva na vode aj vo vzduchu, praktické pomôcky, pozorovanie pomocou ďalekohľadu

Náročnosť: ľahká, terén rovinatý

Miesto stretnutia: podľa dohody

Dôležité upozornenie: odporúčame teplé oblečenie, miesto je veľmi veterné, bude tam zima

Odporúčaný termín: október – máj

Vhodné pre: základné, stredné, vysoké školy; nie je vhodné kombinovať rôzne vekové skupiny

V cene je zahrnuté: prednášajúci počas celej vychádzky, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, doprava prednášajúceho v rámci Bratislavy

V cene NIE je zahrnuté: doprava pre žiakov, strava

V prípade záujmu o zabezpečenie dopravy z našej strany si pozrite cenník dopravy.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia alebo vydania meteorologickej výstrahy Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa vychádzka presunie na iný termín alebo pripravíme náhradný program.

Ak máte záujem o tento výlet, prípadne ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na info@watching.sk, tel. č.: 0903 751 330

V prípade záujmu o prednášku v triede alebo v prírode si pozrite našu ponuku, tu.

Všeobecné zmluvné podmienky