Svište

pozorovanie vysokohorských druhov vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry sú najmenšími veľhorami na svete, kde sa zachovala jedinečná endemická fauna. Medzi tieto endemity možno zaradiť aj svišťa vrchovského tatranského.

Svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris) je endemický poddruh svišťa vrchovského (Marmota marmota). Tento hlodavec žije prevažne v pásme holín a skalných sutín nad kosodrevinou. Žije spoločensky, v kolóniách, ktoré tvorí 5 – 15 členov. Dosahuje dĺžku 42 – 84 cm (bez chvosta) a hmotnosť 3 – 8 kg, ktorá stúpa počas jesene, kedy sa pripravuje na zimný spánok. Žije v norách, ktoré si vyhrabáva končatinami so silnými pazúrmi. Má veľmi dobre vyvinuté zmysly, hlavne zrak, sluch a čuch. Charakteristickým zvukovým prejavom najmä pri nebezpečenstve je hvízdanie. Živí sa bylinnou potravou. Prirodzenými nepriateľmi svišťov sú orly, líšky, rysy. Dožívajú sa maximálne 15 rokov.

Ticha dolina Jan Dobsovic panorama

charakteristika: Cieľom nášho pozorovania je Tatranský národný park. Tento najstarší národný park na Slovensku, ktorý vznikol už v roku 1949, sa rozprestiera na území Tatier, najvyššieho pohoria Slovenska. Tatry sú zároveň najvyšším pohorím celého Karpatského oblúka. My sa dostaneme do nadmorskej výšky približne 1 250 m. Budeme sa pohybovať v smrekovom vegetačnom stupni, kosodrevinovom stupni a stupni alpínskych lúk. Mnohé miesta boli postihnuté víchricou v roku 2004, takže okrem pozorovania svišťov si povieme aj o širších ekologických súvislostiach prírody Tatier.

zaujímavosti územia: ľadovcový reliéf, vodopády, plesá, kalamitisko

navštívené chránené územia: Tatranský národný park, Chránené vtáčie územie Tatry

cieľové druhy: cicavce: svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus), veverica stromová (Sciurus vulgaris), v oblasti žije aj líška obyčajná (Vulpes vulpes), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx) a medveď hnedý (Ursus arctos)

vtáky: orol skalný (Aquila chrysaetos), myšiak hôrny (Buteo buteo), tesár čierny (Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), trasochvost horský (Motacilla cinerea), ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta), vodnár potočný (Cinclus cinclus), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), vrchárka modrá (Prunella modularis), vrchárka červenkastá (Prunella collaris), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), králik zlatohlavý (Regulus regulus), králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka chochlatá (Parus cristatus), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes), čížik obyčajný (Carduelis spinus), krivonos obyčajný (Loxia curvirostra)

Trvanie pozorovania: 1 deň

Náročnosť: ťažká

Trasa bude fyzicky náročná, dlhá okolo 17 km s prevýšením maximálne 1100 metrov, pričom bude celý čas vedená po turistickom chodníku. Trasa môže byť upravená v závislosti od výšky snehovej pokrývky a aktuálneho výskytu zvierat.

Dôležité upozornenia a podmienky účasti na pozorovaní: Záujemcovia o pozorovanie sa pozorovania zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, bez turistického poistenia hradeného zo strany organizátora pozorovania. Organizátor pozorovania zabezpečí odborný výklad a techniku na pozorovanie svišťov. Svište budeme pozorovať iba v okolí turistického chodníka. Je dôležité, aby sme ich nevyrušovali, keďže sú ohrozeným druhom. Na pozorovanie neodporúčame zobrať deti mladšie ako 10 rokov a ani psa.

Potrebná výstroj: teplé oblečenie, strava a pitie na celý čas výpravy, poprípade vlastný ďalekohľad alebo fotoaparát

Odporúčaný termín: 1/2 mája – 1/2 októbra

Cena pre jedného účastníka za pozorovanie v slovenčine:

90,-€ / 1 účastník

55,-€ / 2 účastníci

40,-€ / 3 – 4 účastníkov

30,-€ / 5 – 7 účastníkov

25,-€ / 8 – 10 účastníkov

V cene je zahrnuté: inštruktor počas celého pozorovania, monokulárny ďalekohľad

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie, strava

Ak máte záujem o toto pozorovanie vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel.: 0903 751 330

Všeobecné zmluvné podmienky