Šúr, prales hneď pri Bratislave

Vedeli ste o tom, že jedinečné pralesy máme aj hneď pri Bratislave? Takýto prales sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Šúr, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie svetové mokrade. Čo je na ňom také unikátne? Je to najväčší komplex slatinných jelšín na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Takýto starý jelšový les svojimi koreňmi a popadanými stromami, ako aj vlhkosťou, v mnohom pripomína tropický prales. Práve tu je aj množstvo rašelinísk. Druhú časť rezervácie tvorí Panónsky háj charakteristický stáročnými košatými dubmi, mohutnými jaseňmi a divými hruškami. Naša vychádzka povedie cez obe tieto veľmi rozdielne územia. Okrem toho navštívime rybník s výskytom viacerých druhov vodného vtáctva.

Dĺžka trvania: 5 hod.

Miesto konania: Jurský Šúr

Cena: 4,50 € / 1 žiak (minimálna cena 105 €)

Priebeh vychádzky: prechádzka po jednoduchej trase, počúvanie a pozorovanie vtáčikov, spoznávanie rastlinných spoločenstiev, praktické pomôcky, pozorovanie pomocou ďalekohľadu

Náročnosť: ľahká, mierne členitý terén

Miesto stretnutia: podľa dohody

Odporúčaný termín: apríl – september

Vhodné pre: základné, stredné, vysoké školy; nie je vhodné kombinovať rôzne vekové skupiny

V cene je zahrnuté: prednášajúci počas celej vychádzky, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, doprava prednášajúceho v rámci Bratislavy

V cene NIE je zahrnuté: doprava pre žiakov, strava

V prípade záujmu o zabezpečenie dopravy z našej strany si pozrite cenník dopravy.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia alebo vydania meteorologickej výstrahy Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa vychádzka presunie na iný termín alebo pripravíme náhradný program.

Ak máte záujem o tento výlet, prípadne ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na info@watching.sk, tel. č.: 0903 751 330

V prípade záujmu o prednášku v triede alebo v prírode si pozrite našu ponuku, tu.

Všeobecné zmluvné podmienky