Spoznávanie vtáčích hlasov

kurz spoznávania vtáčích hlasov vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry sú najmenšími veľhorami na svete. Prejdite sa s nami po lese a naučte sa rozoznávať najtypickejšie hlasy vtákov tatranskej prírody.

Ticha dolina Jan Dobsovic panorama

charakteristika: Náš kurz sa uskutoční v Tatranskom národnom parku. Tento najstarší národný park na Slovensku, ktorý vznikol už v roku 1949, sa rozprestiera na území Tatier, najvyššieho pohoria Slovenska. Tatry sú zároveň najvyšším pohorím celého Karpatského oblúka.

zaujímavosti územia: ľadovcový reliéf, plesá, kalamitisko

navštívené chránené územia: Tatranský národný park, Chránené vtáčie územie Tatry

cieľové druhy:

vtáky: orol skalný (Aquila chrysaetos), myšiak hôrny (Buteo buteo), tesár čierny (Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), trasochvost horský (Motacilla cinerea), ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta), vodnár potočný (Cinclus cinclus), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), vrchárka modrá (Prunella modularis), vrchárka červenkastá (Prunella collaris), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), králik zlatohlavý (Regulus regulus), králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka chochlatá (Parus cristatus), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes), čížik obyčajný (Carduelis spinus), krivonos obyčajný (Loxia curvirostra)

cicavce: jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus), veverica stromová (Sciurus vulgaris), v oblasti žije aj líška obyčajná (Vulpes vulpes), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx) a medveď hnedý (Ursus arctos)

Trvanie kurzu: 3 hodiny

Náročnosť: ľahká

Trasa bude fyzicky nenáročná.

Dôležité upozornenia a podmienky účasti na pozorovaní: Záujemcovia o kurz sa kurzu zúčastňujú bez turistického poistenia hradeného zo strany organizátora kurzu. Organizátor kurzu zabezpečí odborný výklad a techniku na pozorovanie vtákov.

Odporúčaný termín: apríl – júl

Cena pre jedného účastníka za kurz v slovenčine:

60,-€ / 1 účastník

35,-€ / 2 účastníci

25,-€ / 3 – 4 účastníkov

20,-€ / 5 – 7 účastníkov

15,-€ / 8 – 10 účastníkov

12,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: inštruktor počas celého kurzu, monokulárny ďalekohľad

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie, strava

Ak máte záujem o tento kurz vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel.: 0903 751 330

Všeobecné zmluvné podmienky