Rybáriky z fotokrytu

Rybárik riečny (Alcedo atthis) je výrazný modro-oranžovo sfarbený vtáčik, vyskytujúci sa v blízkosti vodných tokov. Živí sa prevažne menšími rybami, na ktorých lov mu slúži jeho dlhý zobák. Hniezdi v nore, ktorú si vyhrabáva v kolmých hlinitých brehoch nad hladinou alebo v blízkosti vody.

Ticha dolina Jan Dobsovic panorama

charakteristika: Naším cieľom bude fotokryt ukrytý pri starom koryte rieky Váh na úpätí Veľkej Fatry. Veľká Fatra patrí medzi najrozsiahlejšie jadrové pohoria a zároveň medzi najvyššie pohoria Slovenska. Národný park, ktorý tu bol vyhlásený v roku 2002, je zatiaľ najmladším národným parkom na Slovensku.

cieľový druh: rybárik riečny (Alcedo atthis)

ďalšie druhy žijúce v oblasti: vydra riečna (Lutra lutra), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), bocian čierny (Ciconia nigra), volavka popolavá (Ardea cinerea), kačica divá (Anas platyrhynchos), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)

Trvanie pozorovania: 2,5 hod., za každú ďalšiu hodinu príplatok

Počet osôb v kryte: 2, v prípade záujmu sa dajú postaviť aj fotostany, maximálne však pre 3 – 4 osoby naraz

Dôležité upozornenia a podmienky účasti na pozorovaní: Záujemcovia sa pozorovania zúčastňujú bez turistického poistenia hradeného zo strany organizátora pozorovania. Prítomnosť sprievodcu nie je nutná.

Toto pozorovanie sa koná s povolením vlastníkov územia.

Odporúčaný termín: apríl – september

Cena pre jedného účastníka za pozorovanie:

80,-€ / 1 účastník

60,-€ / 2 účastníci

50,-€ / 3 účastníci

40,-€ / 4 účastníci

Za každú ďalšiu hodinu príplatok 10,-€ / 1 účastník

V cene je zahrnuté: doprovod na miesto pozorovania, odvoz do blízkosti krytu, maximálne však z Vrútok

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie, strava, technika na fotenie

Ak máte záujem o toto pozorovanie vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.


V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel. č.: 0903 751 330

Všeobecné zmluvné podmienky

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v Union poisťovni, a.s.