Príroda Dunaja

charakteristika: Dunaj je druhou najdlhšou európskou riekou, ktorá na svojich brehoch množstvo vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Juhovýchodne od Bratislavy sa na Dunaji rozprestiera najvýznamnejšie zimovisko pre viaceré druhy vodného vtáctva v strednej Európe – Hrušovská zdrž. Bolo tu zaznamenaných viac ako 115 druhov vtákov. Pozdĺž Dunaja, od Bratislavy až po Komárno, bola v roku 1998 na piatich samostatných častiach vyhlásená CHKO Dunajské luhy. Má rozlohu 122,84km2 a slúži na ochranu záplavových území a plôch ramennej sústavy, kde sa vyskytuje jedinečná fauna a flóra.

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): park v Rusovciach

navštívené chránené územia: VVÚ (a CHVÚ) Dunajské luhy, Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

cieľové druhy: všetky druhy slovenských potápok (Tachybaptus ruficollis, Podiceps sp.), husi (Anser sp.), tisíce rôznych kačíc (Anas sp., Mergus sp., Aythya sp., Bucephala clangula, Melanitta fusca), kormorán malý (Microcarbo pygmeus/Phalacrocorax pygmeus), orliak morský (Haliaeetus albicilla), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), bahniaky počas migrácie, čajky

To, aké druhy sú prítomné na tejto lokalite, závisí od konkrétnej doby počas migračnej a zimnej sezóny.

Trvanie výletu: 1/2 dňa

Náročnosť: ľahká, terén je rovinatý

Východiskový aj konečný bod: Bratislava

Odporúčaný termín: november – apríl

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

1/2-dňový výlet

45,-€ / 2 účastníci

40,-€ / 3 – 4 účastníci

35,-€ / 5 – 7 účastníkov

30,-€ / 8 – 10 účastníkov

25,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca počas celého výletu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.


Viac o tomto území aj v našich správach z výletov:
Hrušovská zdrž
Pannonian-BirdExperience – 3. deň
Prechádzka na trojhraničný bod a krátke zastavenie na Hrušovskej zdrži
Hrušovská zdrž – prví zimní hostia
Všeobecné zmluvné podmienky