Pralesy

V okolí Bratislavy sa nachádza viac unikátnych lokalít, ako by ste možno čakali. Dá sa tu nájsť dokonca niekoľko druhov pralesov. Vyberte si typ pralesa, ktorý navštívime. Na výber máte slatinné jelšiny, lužné pralesy alebo bukové a dubové pralesy.

charakteristika: NPR Šúr leží neďaleko mesta Svätý Jur a patrí medzi najvýznamnejšie svetové mokrade. Je to najväčší komplex slatinných jelšín na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Takýto starý jelšový les svojimi koreňmi, popadanými stromami a vlhkosťou v mnohom pripomína tropický prales. Slatinné jelšiny pre svoj život potrebujú vodu, takže bývajú súčasťou mokradí a táto mokraď bola v roku 1990 zaradená medzi medzinárodne významné mokrade, tzv. Ramsarské mokrade. Okrem lesov sú pre Šúr typické rašeliniská. Druhú časť rezervácie tvorí Panónsky háj charakteristický stáročnými košatými dubmi, mohutnými jaseňmi a divými hruškami.

NPR Horný les a NPR Dolný les sa nachádzajú na Záhorí, v okolí rieky Morava a jej mŕtvych ramien. NPR Horný les bola vyhlásená na ochranu tvrdého lužného lesa s výskytom ojedinelých vodných a močiarnych druhov rastlín a živočíchov. Na území prevláda tzv. tvrdý luh, teda vzácny dubovo-brestovo-jaseňový lužný les. NPR Dolný les slúži na ochranu pravidelne zaplavovaného mäkkého lužného lesa s ojedinelými rastlinnými a živočíšnymi druhmi a spoločenstvami. Tu prevláda tzv. mäkký luh, vŕbovo-topoľový les.

NPR Roštún sa rozprestiera v srdci Malých Karpát, na Záhorí, vedľa obce Sološnica. Zameriava sa na ochranu krasových javov a zachovaných lesných spoločenstiev Malých Karpát s chránenými druhmi organizmov. Nájdeme tu porasty s charakterom pralesa, najmä lipovo-javorové sutinové lesy s dominanciou buka a výraznou prímesou jaseňa štíhleho a javora horského.

zaujímavosti územia: pralesy slatinných jelšín, lužné pralesy, dubové a bukové pralesy

navštívené chránené územia: Chránená krajinná oblasť, Významné vtáčie územie (a Chránené vtáčie územie) Malé Karpaty, NPR Šúr, NPR Horný les, NPR Dolný les, NPR Roštún

druhy žijúce v týchto oblastiach (v závislosti od navštíveného miesta):

vtáctvo: bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), orol kráľovský (Aquila heliaca), haja tmavá (Milvus migrans), sokol rároh (Falco cherrug), ďateľ veľký (Dendrocopos major), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius/Picoides medius), ďateľ malý (Dendrocopos minor), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), žlna zelená (Picus viridis), žlna sivá (Picus canus), tesár čierny (Dryocopus martius), svrčiak zelenkavý (Locustella naevia), svrčiak riečny (Locustella fluviatilis), svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides), trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus), penica jarabá (Sylvia nisoria), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), brhlík obyčajný (Sitta europaea), sýkorka veľká (Parus major), sýkorka belasá (Parus caeruleus)

Trvanie výletu: 1/2 dňa

Náročnosť: ľahká až stredne náročná, terén je rovinatý alebo s miernym až stredným prevýšením (záleží od typu pralesa, ktorý navštívime)

Východiskový aj konečný bod: Bratislava

Odporúčaný termín: celoročne

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

1/2-dňový výlet

45,-€ / 2 účastníci

40,-€ / 3 – 4 účastníci

35,-€ / 5 – 7 účastníkov

30,-€ / 8 – 10 účastníkov

25,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca počas celého výletu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

Všeobecné zmluvné podmienky