Muflóny

výlet za pozorovaním zveri v Malých Karpatoch

Muflón lesný (Ovis musimon) je príbuzný našej ovci a dokonca sa ozýva rovnako ako ona. Podľa jednej z teórií o vývine muflónov, pôvodné populácie muflónov žijú dnes len na ostrovoch Sardínia a Korzika. U nás bol muflón, podobne ako inde v Európe, vysadený ako poľovná zver. Prvý chov muflónov na území Slovenska založil gróf Karol Forgáč na svojom majetku v Jelenci (predtým Gýmeš) v pohorí Tríbeč v roku 1868 a o pár rokov neskôr aj v Malých Karpatoch.

V priebehu mája mávajú muflóny mláďatá. Vtedy je možné pozorovať skôr malé rodinky, prípadne väčšie skupiny samcov, alebo samíc s mláďatami, málokedy bývajú tieto skupinky zmiešané. V oblasti pozorovania sa muflónia zver často zdržuje v prítomnosti jelenej zveri.

charakteristika: Napriek tomu, že Malé Karpaty sú obklopené kultúrnou krajinou a nepredstavujú rozsiahle a odľahlé pohorie, sú domovom mnohých druhov zveri. Žijú tu srnce, jelene, diviaky, daniele a aj muflóny. Z predátorov tu žijú líšky, mačky divé, jazvece lesné a lasicovité šelmy.

Počas výletu sa zameriame najmä na pozorovanie muflónov, ktoré nie sú v našich lesoch až takým bežným zjavom.

navštívené chránené územia: CHKO a CHVÚ Malé Karpaty

cieľové druhy: cicavce: muflón lesný (Ovis musimon), srnec lesný (Capreolus capreolus), jeleň lesný (Cervus elaphus), daniel škvrnitý (Dama dama), zajac poľný (Lepus europaeus), diviak lesný (Sus scrofa) a možno ďalšie

vtáky: muchárik malý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), viaceré druhy ďatľov (Dendrocopos sp.), žlna zelená a žlna sivá (Picus canus, Picus viridis), tesár čierny (Dryocopus martius), krutohlav hnedý (Jynx torquilla), muchár sivý (Muscicapa striata), včelár lesný (Pernis apivorus), penica jarabá (Sylvia nisoria)

Trvanie: 1/2 dňa

Náročnosť: stredne ťažká (cca. 10 km, prevýšenie cca. 150 m)

Dôležité upozornenia a podmienky účasti na pozorovaní: Na výlet neodporúčame zobrať deti mladšie ako 12 rokov a ani psa. Trasa bude stredne náročná, dlhá približne 10 km. Po úvodných inštrukciách na začiatku trasy je potrebné zachovať absolútne ticho, svoju chôdzu je potrebné tiež stlmiť a pohybovať sa veľmi opatrne. Odporúčame si zobrať nenápadnejšie, nešušťavé oblečenie, splývajúce s lesným prostredím, napr. hnedej, či zelenej farby. V žiadnom prípade nie je dobré zobrať si oblečenie červenej, žltej, či inej nápadnej farby. Toto odporúčanie je potrebné dodržať aj s ohľadom na ostatných účastníkov pozorovania. Je potrebné si zobrať aj pevnú obuv, prípadne štucne proti vlhkosti na vegetácii. Odjazd z Bratislavy je stanovený na skorú rannú hodinu z dôvodu vyššej pravdepodobnosti pozorovania muflónov. V prípade nepriaznivej predpovede počasia je potrebné si zobrať nepremokavé, nešušťavé oblečenie.

Stretnutie o 5:30 ráno, presun na lokalitu, odchod do lesa približne o 7:00, pomalý pochod (10 km) po spevnenej, alebo nespevnenej lesnej ceste spojený so zástavkami a odbočeniami hlbšie do lesa za účelom pozorovania muflónov. Príchod k mikrobusu približne o 12:00, návrat do Bratislavy okolo 14:00 hod. Na pozorovanie muflónov je ideálny čas veľmi skoro ráno alebo podvečer.

Organizátor pozorovania si vyhradzuje právo na malé zmeny programu s ohľadom na aktuálny výskyt zvierat, alebo na aktuálne podmienky v teréne.

Odporúčaný termín: marec – september

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

85,-€ / 1 účastník

45,-€ / 2 účastníci

40,-€ / 3 – 4 účastníci

35,-€ / 5 – 8 účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava mikrobusom, služby odborného sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov, zapožičanie monokulárneho ďalekohľadu

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento výlet vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.


V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel.: 0903 751 330

Všeobecné zmluvné podmienky