Medvede

turistika trochu inak

Medveď hnedý (Ursus arctos) je považovaný za nekorunovaného kráľa našej prírody. Táto všežravá šelma žije zvyčajne samotársky, no koncom leta a začiatkom jesene, kedy dozrievajú lesné plody, ich možno pozorovať aj v skupinkách. Hoci sú medvede spojené s nebezpečenstvom a strachom z nich, dajú sa pozorovať aj z bezpečnej vzdialenosti. Pomocou kvalitnej pozorovacej techniky, na vzdialenosť približne 700 – 1 500 metrov, budeme pozorovať tieto šelmy bez toho, aby sme ich vyrušovali. Zároveň budeme mať príležitosť spoznať krásne zákutia našej horskej divočiny – Vysokých Tatier. Pridajte sa k nám, príležitosť dostať sa do kráľovstva medveďa hnedého nedostanete každý deň!

Pozorovanie medveďov uskutočňujeme v srdci Tatranského národného parku, na miestach, kde bol natočený nádherný film Strážca divočiny, ktorého autormi sú Erik Baláž a Róbert Rajchl. Jeho oficiálny trailer si môžete pozrieť tu.

 

charakteristika: Cieľom nášho pozorovania je Tatranský národný park. Tento najstarší národný park na Slovensku, ktorý vznikol už v roku 1949, sa rozprestiera na území Tatier, najvyššieho pohoria Slovenska. Tatry sú zároveň najvyšším pohorím celého Karpatského oblúka. My sa dostaneme do nadmorskej výšky približne 1 250 m. Budeme sa pohybovať najmä v smrekovom vegetačnom stupni a jeho hornom okraji. Mnohé miesta boli postihnuté víchricou v roku 2004, takže okrem pozorovania samotných medveďov, budeme mať aj možnosť spoznať širšie ekologické súvislosti prírody Tatier. Ukážeme si miesta, ktoré sú umelo zalesňované, ale aj miesta, ktoré boli ponechané po veternej kalamite na samovývoj. Názor na to, čo je lepšie, si ľudia môžu urobiť sami.

zaujímavosti územia: ľadovcový reliéf, vodopády, kalamitisko

navštívené chránené územia: Tatranský národný park, Chránené vtáčie územie Tatry

 

cieľový druh: medveď hnedý (Ursus arctos)

ostatné druhy: cicavce: jeleň lesný (Cervus elaphus), veverica stromová (Sciurus vulgaris), v oblasti žije aj líška obyčajná (Vulpes vulpes), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx) a vo vyšších polohách svište vrchovské tatranské (Marmota marmota latirostris) a kamzíky vrchovské tatranské (Rupicapra rupicapra tatrica)

vtáky: orol skalný (Aquila chrysaetos), myšiak hôrny (Buteo buteo), tesár čierny (Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), trasochvost horský (Motacilla cinerea), vodnár potočný (Cinclus cinclus), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), vrchárka modrá (Prunella modularis), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), králik zlatohlavý (Regulus regulus), králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka chochlatá (Parus cristatus), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes), čížik obyčajný (Carduelis spinus), krivonos obyčajný (Loxia curvirostra)

Trvanie pozorovania: 1/2-dňový výlet alebo 3-dňový zájazd

Poldňové pozorovanie je kvôli zvýšeniu pravdepodobnosti úspešného pozorovania možné uskutočniť buď ráno alebo podvečer.

Náročnosť: stredne ťažká

Trasa bude stredne náročná, dlhá maximálne 16 km, s prevýšením maximálne 400 metrov, pričom trasa je vedená po pohodlnom turistickom chodníku s miernym prevýšením.

Možnosť zapožičania bicyklov. Cena za bicykel je 18 Eur. Počet bicyklov je obmedzený.

Cesta na miesto pozorovania trvá pešo približne 2 hodiny tam a 2 hodiny späť. Cesta bicyklom trvá približne 1,5 hodiny tam a 0,5 hodiny späť.

Dôležité upozornenia a podmienky účasti na pozorovaní: Záujemcovia sa pozorovania zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, bez turistického poistenia hradeného zo strany organizátora pozorovania. Organizátor pozorovania zabezpečí odborný výklad a techniku na pozorovanie medveďov. Medvede budeme pozorovať iba z turistického chodníka. Pozorovanie medveďov sa uskutoční z bezpečnej vzdialenosti 700 – 1500 metrov, takže by sme nemali prísť do priameho kontaktu s touto šelmou. Na pozorovanie neodporúčame zobrať deti mladšie ako 10 rokov a ani psa.

Itinerár pre 1/2-dňový výlet

Ráno: Odchod na pozorovanie v skorých ranných hodinách; pozorovanie medveďov v tatranskej doline (12-16 km, prevýšenie 230 – 400 m; v závislosti od miesta pozorovania). Návrat v doobedných hodinách.

Podvečer: Odchod na pozorovanie v poobedných až podvečerných hodinách (v závislosti od ročného obdobia); pozorovanie medveďov v tatranskej doline (12-16 km, prevýšenie 230 – 400 m; v závislosti od miesta pozorovania). Návrat vo večerných až nočných hodinách.

Itinerár pre 3-dňový zájazd

1.deň: Ráno odchod z Bratislavy, obed na Liptove (nie je v cene zájazdu), ubytovanie sa, po ubytovaní pozorovanie medveďov v tatranskej doline (cca. 16 km, prevýšenie 230 m). Návrat na miesto ubytovania v neskorých večerných hodinách.

2.deň: Veľmi skoro ráno odchod do ďalšej tatranskej doliny (12 km, prevýšenie 230 m) , pozorovanie medveďov v tejto doline. Kalamita v Tatrách – vysvetlenie problematiky a ukážka príkladov rôzneho prístupu riešenia tohto problému. Návrat na miesto ubytovania v neskorých večerných hodinách.

3.deň: Ráno sa podľa úspešnosti predchádzajúcich dní vyberieme do jednej z troch tatranských dolín (maximálne 16 km, prevýšenie do 400 m), okolo obeda odchod smerom do Bratislavy, návrat do Bratislavy vo večerných hodinách.

Ubytovanie: rodinný penzión*** s vlastnou domácou kuchyňou, 2-posteľové izby

Organizátor pozorovania si vyhradzuje právo na malé zmeny programu s ohľadom na aktuálny výskyt zvierat, alebo na aktuálne podmienky v teréne.

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Možnosť priplatiť si odvoz z letiska Schwechat (Viedeň).

Odporúčaný termín: jún – október

Najvhodnejšie obdobie na pozorovanie je v polovici júna a od polovice augusta do začiatku októbra, v závislosti od počasia.

Cena pre jedného účastníka za pozorovanie v slovenčine:

1/2-dňový výlet

170,-€ / 1 účastník

110,-€ / 2 účastníci

85,-€ / 3 – 4 účastníkov

75,-€ / 5 – 7 účastníkov

60,-€ / 8 – 10 účastníkov

V cene je zahrnuté: inštruktor počas celého pozorovania, zapožičanie ďalekohľadov

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie, strava, zapožičanie bicykla

3-dňový zájazd

475,-€ / 1 účastník

275,-€ / 2 účastníci

255,-€ / 3 – 5 účastníkov

245,-€ / 6 – 10 účastníkov

235,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na dve noci, sprievodca počas celého zájazdu, zapožičanie ďalekohľadov, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie, strava, zapožičanie bicykla

Ak máte záujem o toto pozorovanie vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

Cenník je platný od 10.7.2023. Každý rok bude termín hlavnej pozorovacej sezóny upravený podľa aktuálneho výskytu medveďov.

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel. č.: 0903 751 330

Všeobecné zmluvné podmienky

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v Union poisťovni, a.s.