Kurzy a prednášky pre školy

Kurz poznávania vtáčích hlasov: 45 min. / 90 min. v triede alebo vonku

Naučíte sa rozoznávať našich najbežnejších spevavých obyvateľov lesa podľa zvuku.


Vtáky na kŕmidlách: 45 min. / 90 min. v triede alebo vonku

Viete, ktoré vtáky prichádzajú v zime na kŕmidlá a ako a čím ich správne kŕmiť?


Vtáky v meste: 45 min. / 90 min. v triede alebo vonku

Spoznajte vtáčie druhy, ktoré prispôsobili svoj spôsob života do prostredia ľudských obydlí.