Kamzíky

pozorovanie vysokohorských druhov vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry sú najmenšími veľhorami na svete, kde sa zachovala jedinečná endemická fauna. Medzi tieto endemity možno zaradiť aj kamzíka vrchovského tatranského, ktorý je symbolom TANAPU.

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) je endemický poddruh kamzíka vrchovského (Rupicapra rupicapra) a žije len na území Tatier a umelo bol vypustený aj v Nízkych Tatrách. Kamzíky sú prispôsobené na život v strmom skalnatom teréne. Dospelé jedince dosahujú výšku 70 – 80 cm, samice sú o niečo menšie. Majú krátke parožie na konci mierne zahnuté dozadu. Hnedá srsť sa v zime zosvetlí. Jedince majú bielu tvár s výraznými tmavými pásmi pod očami, biely zadok a čierny pás pozdĺž chrbta. Živia sa prevažne bylinami a lišajníkmi a dožívajú sa okolo 20 rokov. Samice s mladými žijú v stáde, kým samce sa zdržiavajú osamote počas celého roka.

Kamzíčia ruja začína u kamzíkov koncom októbra. Dominantný samec si vytvára 20 – 30 kusový hárem samíc, ktorý si chráni pred ostatnými samcami. Pri tom neustále kontroluje pripravenosť samíc na párenie. V tomto období možno pozorovať jedinečné zápasy samcov o samice, narážanie rohmi proti sebe, ktorého zvuk sa rozlieha do dolín.

Ticha dolina Jan Dobsovic panorama

charakteristika: Cieľom nášho pozorovania je Tatranský národný park. Tento najstarší národný park na Slovensku, ktorý vznikol už v roku 1949, sa rozprestiera na území Tatier, najvyššieho pohoria Slovenska. Tatry sú zároveň najvyšším pohorím celého Karpatského oblúka. My sa dostaneme do nadmorskej výšky približne 1 250 m. Budeme sa pohybovať v smrekovom vegetačnom stupni, kosodrevinovom stupni a stupni alpínskych lúk. Mnohé miesta boli postihnuté víchricou v roku 2004, takže okrem pozorovania kamzíkov si povieme aj o širších ekologických súvislostiach prírody Tatier.

zaujímavosti územia: ľadovcový reliéf, plesá, kalamitisko

navštívené chránené územia: Tatranský národný park, Chránené vtáčie územie Tatry

cieľové druhy: cicavce: kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris), jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus), veverica stromová (Sciurus vulgaris), v oblasti žije aj líška obyčajná (Vulpes vulpes), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx) a medveď hnedý (Ursus arctos)

vtáky: orol skalný (Aquila chrysaetos), myšiak hôrny (Buteo buteo), tesár čierny (Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), trasochvost horský (Motacilla cinerea), ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta), vodnár potočný (Cinclus cinclus), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), vrchárka modrá (Prunella modularis), vrchárka červenkastá (Prunella collaris), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), králik zlatohlavý (Regulus regulus), králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka chochlatá (Parus cristatus), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes), čížik obyčajný (Carduelis spinus), krivonos obyčajný (Loxia curvirostra)

Trvanie pozorovania: 1 deň

Náročnosť: ťažká

Trasa bude fyzicky náročná, dlhá okolo 21 km s prevýšením maximálne 1600 metrov, pričom bude celý čas vedená po turistickom chodníku. Trasa môže byť upravená v závislosti od výšky snehovej pokrývky a aktuálneho výskytu zvierat.

Dôležité upozornenia a podmienky účasti na pozorovaní: Záujemcovia o pozorovanie sa pozorovania zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, bez turistického poistenia hradeného zo strany organizátora pozorovania. Organizátor pozorovania zabezpečí odborný výklad a techniku na pozorovanie kamzíkov. Kamzíky budeme pozorovať iba v okolí turistického chodníka. Je dôležité, aby sme ich nevyrušovali, keďže sú ohrozeným druhom. Na pozorovanie neodporúčame zobrať deti mladšie ako 10 rokov a ani psa.

Potrebná výstroj: teplé oblečenie, strava a pitie na celý čas výpravy, poprípade vlastný ďalekohľad alebo fotoaparát

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

Kamzíky

Odporúčaný termín: jún – september

90,-€ / 1 účastník

55,-€ / 2 účastníci

40,-€ / 3 – 4 účastníci

30,-€ / 5 – 7 účastníkov

25,-€ / 8 – 10 účastníkov

V cene je zahrnuté: inštruktor počas celého pozorovania, monokulárny ďalekohľad

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie, strava

Kamzíčia ruja

Odporúčaný termín: október

110,- € / 1 účastník

70,- € / 2 účastníci

50,- € / 3 – 4 účastníci

40,-€ / 5 – 7 účastníkov

35,- € / 8 – 10 účastníkov

V cene je zahrnuté: inštruktor počas celého pozorovania, monokulárny ďalekohľad

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie, strava

Ak máte záujem o toto pozorovanie vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel.: 0903 751 330

Všeobecné zmluvné podmienky