Jaskyňa Driny

Táto nádherná jaskyňa s úžasnou kvapľovou výzdobou je jedinou sprístupnenou jaskyňou na Západnom Slovensku. Bola objavená už v roku 1929 a sprístupnená o 5 rokov neskôr. Prezrite si jej tajomné zákutia. Okrem jaskyne navštívime krásny park pri Smolenickom zámku, kde si môžeme spolu opekať. Dozviete sa aj niečo o tunajších lesoch, Malých Karpatoch a živote v nich.

Dĺžka trvania: 4 – 5 hod.

Miesto konania: jaskyňa Driny, park v Smoleniciach (možnosť pridať návštevu Smolenického zámku, dolinu Hlboče, prípadne návštevu hradu Červený Kameň)

Cena: 4,50 € / 1 žiak (minimálna cena 105 €)

Priebeh vychádzky: prechádzka po mierne náročnej trase, prehliadka jaskyne s výkladom, počúvanie a pozorovanie vtáčikov, praktické pomôcky, pozorovanie pomocou ďalekohľadu

Náročnosť: mierne náročná, členitý terén

Miesto stretnutia: podľa dohody

Odporúčaný termín: apríl – október

Vhodné pre: základné, stredné, vysoké školy; nie je vhodné kombinovať rôzne vekové skupiny

V cene je zahrnuté: prednášajúci počas celej vychádzky, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, doprava prednášajúceho v rámci Bratislavy

V cene NIE je zahrnuté: doprava pre žiakov, strava, vstupné do jaskyne

V prípade záujmu o zabezpečenie dopravy z našej strany si pozrite cenník dopravy.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia alebo vydania meteorologickej výstrahy Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa vychádzka presunie na iný termín alebo pripravíme náhradný program.

Ak máte záujem o tento výlet, prípadne ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na info@watching.sk, tel. č.: 0903 751 330

V prípade záujmu o prednášku v triede alebo v prírode si pozrite našu ponuku, tu.

Všeobecné zmluvné podmienky