O nás

Cestovná kancelária watching.sk sa zameriava najmä na poznávanie slovenskej prírody a je určená pre zahraničných i domácich klientov. Prostredníctvom našich produktov chceme ukázať ľuďom krásu prírody a význam jej jednotlivých zložiek.

Organizujeme zájazdy a výlety zamerané najmä na pozorovanie vtáctva na Slovensku a v blízkom okolí (Maďarsko, Rakúsko). V ponuke máme aj výlety zamerané na pozorovanie kvetín či divej slovenskej prírody (medvede, vlky, jelene). Program našich výletov a zájazdov býva popretkávaný aj s návštevami kultúrnych a historických zaujímavostí.

Spolupracujeme s odborníkmi v konkrétnych oblastiach (ornitológovia, botanici, zoológovia) a najmä s miestnymi ľuďmi. Zároveň sa snažíme, aby boli naše akcie ohľaduplné k prírode.

Medzi naše nekomerčné aktivity patria rôzne prednášky či exkurzie pre deti a krátke kurzy poznávania vtákov, najmä v okolí Bratislavy. Zapájame sa tiež do verejnosti prospešných projektov zameraných na zvyšovanie povedomia o vtáctve a prírode všeobecne, ako aj o ich ochrane.

                       

Ponúkame:

  • výlety za pozorovaním vtáctva a kvetín
  • stopovanie vlkov a pozorovanie medveďov
  • kurzy vtáčích hlasov
  • firemné akcie (teambuilding)
  • sprevádzame v slovenčine, angličtine, nemčine, holandčine a čínštine

Náš tím:

JDJán Dobšovič (1980) sa ornitológii a ochrane prírody venuje od roku 1996. Vyštudoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde pôsobil aj ako predseda študentskej časti akademického senátu. V rokoch 2002-2004 robil pre Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vedúceho medzinárodných táborov na Záhorí. Bol koordinátorom Mimovládneho výboru Naše Tatry, ktorý vznikol na záchranu Tatranského národného parku po kalamite v roku 2004. V súčasnosti je vedúcim Bratislavskej pobočky Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a predsedom Klubu stráže prírody. Zároveň naďalej pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UK a poriada exkurzie a prednášky pre verejnosť i deti. Myšlienku založenia cestovnej kancelárie so zameraním na pozorovanie prírody a vtáctva už mal dlhšie, ale až v roku 2011 sa mu ju podarilo zrealizovať, využíva pri tom svoje dlhoročné dobrovoľnícke skúsenosti.

MichalMichal Richter (1980) zdedil lásku k prírode po svojom otcovi, ktorý bol dobrovoľným strážcom v Tatranskom národnom parku. Fotografovaniu prírody a jej ochrane sa venuje od roku 1998. Vyštudoval čínsky jazyk a medzikultúrnu komunikáciu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 2007 – 2010 žil a študoval striedavo v Číne a na Slovensku, kde popri vzdelávaní vyučoval anglický jazyk a pôsobil ako sprievodca cestovného ruchu. Pracoval ako tlmočník na niekoľkých fotografických cestách po USA, juhovýchodnej Ázii a Európe. V súčasnosti je tlmočníkom a prekladateľom a zároveň lektorom na súkromnej jazykovej škole v Bratislave. Medzi jeho hobby patrí fotografovanie divej prírody a cestovanie. Jeho fotografie boli publikované v niekoľkých slovenských zborníkoch venujúcich sa sinológii a časopisoch a v internetovom fotografickom žurnáli v Indii. Vo svojej fotografii sa venuje špeciálne vtákom a makrofotografii hmyzu (motýľov).