White Stork (Ciconia ciconia) bocian biely – Ján Dobšovič