Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus) ďateľ hnedkavý – Ján Dobšovič