Jelenia ruja

dvojdňový zájazd za pozorovaním zveri v Malých Karpatoch

 

Jeleň lesný (Cervus elaphus) je párnokopytník z čeľade jeleňovité. Samec môže dorastať až do 150 cm výšky a 250 cm dĺžky s hmotnosťou do 320 kg. Samica je výrazne menšia. Jeleň má hnedú srsť s červeným nádychom. Pre samca sú typické parohy, ktoré zhadzuje koncom zimy. Zvláštnosťou jeleňov žijúcich v Karpatoch je väčšie rozvetvenie hornej časti parožia. Samce sa okrem obdobia ruje zdržujú samostatne, kým samice v skupinách. Jeleň je bylinožravec. Žerie hlavne zelené byliny, lesné plody a ohrýza kôru stromov. Je veľmi obľúbenou lovnou zverou už celé stáročia. Dospelé jedince nemajú okrem človeka prirodzených nepriateľov. Najväčšou hrozbou je vlk alebo medveď. Samice mávajú jedno, vzácne dve mláďatá.

Jelenia ruja je charakteristická hlasným trúbením samcov, pri ktorom sa snažia upútať pozornosť samíc. Tento zvuk môžeme najčastejšie počuť počas svitania alebo za súmraku v priebehu septembra a v zime. Trúbenie používajú aj pri súbojoch, kedy sa snažia vyhnať svojho konkurenta z blízkosti samíc.

Panorama Male Karpaty jesen Matej Blasko

charakteristika: Hrebene Malých Karpát sú obklopené kultúrnou krajinou. Napriek tomu ukrývajú mnoho tajomných prírodných zákutí. Len na niektoré z nich sa na jeseň koncentrujú stáda jelenej zveri, ktoré sa tu schádzajú zo širokého okolia. Pred našimi očami sa odohrá nádherné divadlo v podobe ručiacich jeleňov, počas ktorého nám môžu nabehnúť aj zimomriavky. Aj taká je jesenná jelenia ruja.

Okrem jeleňov tu žijú srnce, diviaky, daniele a aj muflóny. Z predátorov tu žijú líšky, mačky divé, jazvece lesné a lasicovité šelmy.

navštívené chránené územia: CHKO a CHVÚ Malé Karpaty

cieľové druhy: cicavce: jeleň lesný (Cervus elaphus), muflón lesný (Ovis musimon), srnec lesný (Capreolus capreolus), daniel škvrnitý (Dama dama), zajac poľný (Lepus europaeus), diviak lesný (Sus scrofa) a možno ďalšie

vtáky: viaceré druhy ďatľov (Dendrocopos sp.), žlna zelená a žlna sivá (Picus canus, Picus viridis), tesár čierny (Dryocopus martius), sova obyčajná (Strix aluco)

Trvanie: 2 dni

Náročnosť: stredne ťažká (cca. 12 km, prevýšenie cca. 150 m)

Dôležité upozornenia a podmienky účasti na pozorovaní: Na zájazd neodporúčame zobrať deti mladšie ako 12 rokov a ani psa. Nocľah nie je vhodný pre ľudí s alergiou na seno a prach. Trasa bude stredne náročná, dlhá približne 12 km. Odporúčame si zobrať nenápadnejšie, nešušťavé oblečenie, splývajúce s lesným prostredím, napr. hnedej, či zelenej farby. V žiadnom prípade nie je dobré zobrať si oblečenie červenej, žltej, či inej nápadnej farby. Toto odporúčanie je potrebné dodržať aj s ohľadom na ostatných účastníkov pozorovania. Je potrebné si zobrať aj pevnú obuv. Odjazd z Bratislavy je stanovený na poobednú hodinu z dôvodu najvyššej aktivity jeleňov v podvečerných až nočných hodinách. V prípade nepriaznivej predpovede počasia je potrebné si zobrať nepremokavé, nešušťavé oblečenie.

Potrebná výstroj: teplé oblečenie a spacák podľa vonkajšej teploty, stravu a pitie na celý čas výpravy

Stretnutie o 16:00, presun na lokalitu. Odchod do lesa približne o 17:00, pomalý pochod až na miesta, kde prebieha toto neskutočné divadlo. Tu si ustelieme senník, ktorý bude naším nocľažiskom. Počkáme na príchod jeleních samcov, ktoré sa ohlásia svojím nezabudnuteľným ručaním. Ručanie síce už budeme počuť počas pochodu, ale sledovať toto divadlo počas mesačnej noci je nezabudnuteľné. Ráno bude nasledovať prechádzka po okolí a postupný presun k miestu, odkiaľ vyrazíme smerom domov. Návrat do Bratislavy je naplánovaný medzi 13:00 -14:00 hod.

Organizátor pozorovania si vyhradzuje právo na malé zmeny programu s ohľadom na aktuálny výskyt zvierat, alebo na aktuálne podmienky v teréne.

Odporúčaný termín: september

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

110,-€ / 1 účastník

60,-€ / 2 účastníci

55,-€ / 3 – 4 účastníci

50,-€ / 5 – 8 účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, služby odborného sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov, zapožičanie monokulárneho ďalekohľadu, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: strava, zapožičanie výstroje potrebnej na nocľah, individuálne cestovné poistenie účastníkov zájazdu

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

Jelenia ruja

Vzhľadom na prebiehajúci intenzívny odlov diviačej zveri aj počas noci, tento zájazd z bezpečnostných dôvodov rušíme.

Dátum: 21. – 22. september 2019

Cena: 49,- €

Zľavnená cena pre študentov a dôchodcov: 45,- €

V cene je zahrnuté: doprava, služby odborného sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov, zapožičanie monokulárneho ďalekohľadu, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: strava, zapožičanie výstroje potrebnej na nocľah, individuálne cestovné poistenie

Minimálny počet účastníkov zájazdu sú 3 ľudia.

Maximálny počet účastníkov zájazdu je 8 ľudí.

Záväzná prihláška: Jelenia ruja (doc), Jelenia ruja (pdf)

Termín na zaslanie záväzných prihlášok a uhradenie platby za zájazd je do 26. augusta 2019. Prihlášky posielajte na info@watching.sk, v prípade potreby nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 0903 751 330.

Všeobecné zmluvné podmienky

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel.: 0903 751 330

Všeobecné zmluvné podmienky