White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) orliak morský – Philip Kwan

White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) orliak morský - Philip Kwan