Rumunsko a delta Dunaja s malou ochutnávkou Moldavska

zájazd (nielen za vtákmi) do jedného z najvýznamnejších vtáčích území v Európe

Rumunsko tvorí desať historických území, z ktorých každé ponúka jedinečný pohľad na krajinu. V rámci zájazdu nahliadneme do piatich z nich, pričom jedno nás zavedie aj do susedného štátu, Moldavska.

Prvým územím je Marmaroš, ktorý ukrýva jedinečné ľudové motívy, niektoré podobné tým slovenským (drevené kostolíky, UNESCO). V súbore chránených území medzi Marmarošom a Bukovinou navštívime vodopád, pocestujeme romantickou parnou lokomotívou a vydáme sa lanovkou ku končiarom, ktoré dosahujú výšku do 2303 m n.m. Uvidíme tak najvyššiu časť Východných Karpát aj s jedinečnými druhmi fauny a flóry.

V južnej Bukovine (väčšia časť na severe dnes patrí Ukrajine) nás budú zaujímať jedinečné územia stepných oblastí so špecifickými druhmi fauny a historické kostoly (UNESCO).

V rámci Besarábie navštívime jednu z najkrajších prírodných pamiatok dnešného Moldavska a spoločne uvidíme, ako sa žije v najmenej vyspelom štáte Európy. V rumunskej časti Moldova uvidíme veľké domy olaských cigánov. Presunieme sa do Dobrudže (Zadunajsko), najmenej vyspelej oblasti Rumunska.

Hoci má Dobrudža od severu na juh vzdušnou čiarou vzdialenosť 170 km, je spojená so zvyškom Rumunska len dvoma mostami a troma kompami. Územie si tak zachovalo svoj jedinečný ráz. Navštívime tu deltu Dunaja aj s okolitými jazerami a slaniskami (UNESCO), jedno z najlepších miest na pozorovanie vtáctva v Európe. Uvidíme moslimské mestečko a krásny Geologický park, kde nám spoločnosť budú robiť vzácne druhy živočíchov.

Cestou domov sa vydáme do legendami opradenej Transylvánie, kde navštívime vybrané miesta spojené s menom Dracula (UNESCO). Poohliadneme sa aj za rumunskou históriou pri dáckych vykopávkach (UNESCO).

DSC_0171_1

charakteristika: Rumunsko leží v najsevernejšej časti Balkánskeho polostrova a je tu cítiť vplyv prieniku viacerých kultúr. Patrí medzi rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky EÚ. Na jeho území je vidieť veľké zmeny v budovaní infraštruktúry s pomocou EÚ, ale aj ošarpané staré domy. Je to krajina veľkých rozdielov a paradoxov. Krásne moderné a upravené cesty striedajú staré hrboľaté a zničené. Pekné námestia striedajú desivé sídliská. V krajine ústi Dunaj do mora a cez krajinu prechádzajú Karpaty. Rieka a hory pôsobia ako bariéry, preto si každá časť Rumunska zachovala svoju jedinečnú spoločenskú, ale hlavne prírodnú charakteristiku.

Príroda je pomerne kontinentálna a krajina tvorí prienik medzi karpatskou faunou a faunou Západnej Ázie. Jedinečná a dodnes takmer nepozmenená oblasť, leží v delte jednej z najväčších európskych riek, ktorá zmenšuje možnosti Rumunska v prímorskom cestovnom ruchu.

V delte Dunaja hniezdi až 176 druhov vtákov (pre porovnanie na celom Slovensku bolo zistených 225 hniezdičov). Okrem hniezdenia je delta významná aj pre migráciu vtákov, ale aj ako samotné zimovisko. Hniezdia tu chochlačky bielooké, ibisovce hnedé, lyžičiare, čapličky, volavky purpurové, beluše malé, bučiaky, pelikány, kormorány malé, šabliarky, šišily, krakle, čoríky a mnohé iné.

V okolí sú aj ďalšie jedinečné miesta, kde môžeme vidieť rybáre sivé a malé, korytnačky močiarne jastraby krátkoprsté, myšiaky hrdzavé, hadiare, skaliariky plavé, strnádky záhradné, prieložníky stepné, ležiaky úhorové, skaliariky plešanka, sýkorky smútočné, vrabce obojkové a ďalšie.

zaujímavosti navštíveného územia: dych berúci cintorín Cimitirul Vesel din Săpânța, drevené kostolíky (UNESCO), vysoké pohoria v oblasti Borșa, kláštory v Bukovine (UNESCO), zaostalé Moldavsko, jaskyňa Butesti, domy olaských cigánov, obrovské množstvo vtákov, jedinečná delta Dunaja (UNESCO), moslimské historické mestečko Babadag, šíre Čierne more, historické mestečko Sighisora (UNESCO), Drakulov hrad, dácke vykopávky (UNESCO) a mnoho ďalšieho

navštívené chránené územia: Prírodný park Munţii Maramureşului, Národný park Munţii Rodnei, Biosférická rezervácia (chránené vtáčie územie, významné vtáčie územie, Ramsarská lokalita) delta Dunaja (UNESCO), Prírodné rezervácie Cheile Dobrogei, Suta de Movile, Pădurea Domnească

cicavce:

cieľové druhy vtákov: krakľa belasá (Coracias garrulus), dudok chochlatý (Upupa epops), skaliarik plešanka (Oenanthe pleschanka), orol malý (Hieraaetus pennatus), pelikán kučeravý (Pelecanus crispus), pelikán ružový (Pelecanus onocrotalus), ibis hnedý (Plegadis falcinellus), kuvik obyčajný (Athene noctua), sokol červenonohý (Falco vespertinus)

ďalšie druhy vtákov: prieložník čiernokrídly (Glareola nordmanni), prieložník stepný (Glareola pratincola), čaplička vlasatá (Ardeola ralloides), lyžičiar biely (Platalea leucorodia), vrabec obojkový (Passer hispaniolensis), myšiak hrdzavý (Buteo rufinus), ležiak úhorový (Burhinus oedicnemus), skaliarik plavý (Oenanthe isabellina), viaceré druhy brodivcov

Trvanie zájazdu: 10 dní

Náročnosť: ľahká až stredne ťažká z hľadiska náročnosti výletov (plánujeme jeden stredne ťažký výlet), stredne ťažká z hľadiska presunu do miesta zájazdu

Počas zájazdu nebudú žiadne dlhé a fyzicky namáhavé výlety. Bude sa skôr jednať o vychádzky, prípadne presuny člnom. Náročnejší asi 4-hodinový výlet plánujeme len jeden.

Ubytovanie: 9x penzióny alebo hotely rôznej úrovne. Vzhľadom na nízky počet ubytovacích zariadení na niektorých miestach v navštívenej oblasti, nie je možný výber z viacerých typov ubytovania. Ubytovanie bude zväčša v pekných dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

Dôležité upozornenia a podmienky účasti zájazdu: cestovné poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. Na zájazd neodporúčame zobrať deti mladšie ako 10 rokov.

Odporúčaná výstroj: turistická obuv, nepremokavé oblečenie, baterka, vlastný ďalekohľad

1.deň: Odjazd z Bratislavy, presun do východnej časti Marmarošskej župy (Maramures). Cestou sa zastavíme pri drevených kostolíkoch zapísaných do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v Rumunsku. Ubytovanie na 2 noci v oblasti Národného parku Munții Rodnei.

2.deň: Výlet do Národného parku Munții Rodnei, sedlo Prislop (Pasul Prislop), výlet lanovkou (nie je v cene zájazdu), výlet k vodopádu

3.deň: Presun k moldavským hraniciam, cestou sa zoznámime s kultúrou a krajinou rumunskej Moldavie a navštívime viaceré pamiatky zapísané do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ubytovanie v oblasti.

4.deň: Presun cez Moldavsko (najmenej vyspelú krajinu Európy), kde navštívime zaujímavé biotopy (ak budeme mať šťastie, uvidíme orla malého, ležiaka úhorového a ďalšie druhy), až do oblasti Dobrudža (Rumunsko) k delte Dunaja. Ubytovanie v tejto oblasti.

5.-6.deň: Výlet loďou po jazerách a ramenách uprostred delty, spoznávanie miestnych biotopov, pozorovanie vtáctva v delte Dunaja. Návšteva oblastí v okolí mestečka Letea, ubytovanie na 2 noci.

7.deň: Návšteva moslimského mestečka Babadag, cestou zastávky pri jazerách a slaniskách v okolí Babadagu, návšteva geologického parku s výskytom zaujímavých druhov vtákov (napr. skaliarik plešanka), návšteva prírodnej rezervácie. Ubytovanie na 2 noci v okolí mesta Constanţa.

8.deň: Presun k Čiernemu moru – možnosť kúpania v mori. Cestou jazerá, slaniská a morské druhy vtákov. Návrat na ubytovanie.

9.deň: Presun do oblastí, kde žil Vlad III. Ţepeş, známy pod menom Dracula. Návšteva Draculovho hradu Bran (vstupné nie je v cene zájazdu) a mestečka Sighişoara (UNESCO), kde sa Dracula narodil. Ubytovanie v tejto oblasti.

10.deň: Odjazd do Bratislavy. Cestou si pozrieme vybrané dácke opevnené hradiská (UNESCO).

Organizátor zájazdu si vyhradzuje právo na zmeny programu s ohľadom na aktuálne počasie a podmienky v teréne.

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Záujemcov vieme po dohode vyzdvihnúť aj na iných miestach pozdĺž našej trasy.

Dátum: 8. – 17. jún 2018

Cena: 590 €

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie v penziónoch alebo v hoteloch rôznej úrovne, sprievodca počas celého zájazdu, zapožičanie pozorovacej techniky, preprava v delte Dunaja, vstupné do prírodných rezervácií a do delty Dunaja, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie, lanovka, vstupné do hradu

Počet účastníkov: 4 – 7 účastníkov

Záväzná prihláška: Prihláška Rumunsko 2018 (doc), Prihláška Rumunsko 2018 (pdf)

Termín na zaslanie záväzných prihlášok a uhradenie platby je predĺžený do 16. mája 2018.

Prihlášky posielajte na info@watching.sk, v prípade potreby nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 0948 495 111.

Všeobecné zmluvné podmienky

Fotoreport z našeho zájazdu do Rumunska v roku 2016 si môžete pozrieť tu.

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na nasledovných kontaktoch: e–mail: info@watching.sk, tel.: 0948 495 111

Všeobecné zmluvné podmienky