Vtáky Rajky

nedeľa, 2. jún 2019

vychádzka za poznávaním vtáčích obyvateľov Rajky

Miesto a čas stretnutia: 9:00, Rajka, pred reštauráciou Rajka Kúria, mapa

Môžete sa sem dostať vlastným autom alebo autobusom MHD číslo 801 zo ŽST Rusovce. Vystúpiť môžete na zastávke Rajka, Autóbuszforduló a odtiaľ prejsť pešo asi 750 m; trasa.

Náš sprievodca pôjde na miesto stretnutia autom z Dúbravky a v prípade záujmu vie niekoľko ľudí odviezť.

Dĺžka trvania: 2 hodiny (9:00 – 11:00)

Trasa: nenáročná

Účastnícky poplatok dobrovoľný. Odporúčané vstupné: 3,50 € / osoba; 1,50 € / dieťa

Povinné prihlásenie e-mailom kvôli počasiu na info@watching.sk, najneskôr 24 hodín pred konaním akcie. V prípade neskoršieho prihlásenia, iba v kombinácii telefonicky a e-mailom. Do e-mailu uveďte počet účastníkov. Predmet e-mailu: Rajka. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail najneskôr v ďalší pracovný deň.

Akcia je vhodná aj pre návštevníkov s deťmi.

V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o prípadnom zrušení pozorovania na našej webovej aj facebookovskej stránke, ako aj e-mailom a sms správou, večer pred konaním pozorovania. Akcia sa automaticky ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou teplotou. V prípade takejto výstrahy sa pozorovanie rušiť nemusí.

Reklamný partner podujatia: